Публикация

Д-р Красимир Трифонов:Амбицията ни е да направим ДКЦ-3 Плевен, конкурентно на съществуващите и новооткриващи се заведения за доболнична помощ

В ДКЦ 3 - Плевен работят 38 лекари с призната специалност, а трима от тях са единствените в областта по специалностите, които имат. Това са детска хематология, детска ендокринология и детска нефрология


Д-р Красимир Трифонов е управител на ДКЦ ІІІ –Плевен. Той е специалист  по хирургия и магистър по здравен мениджмънт от 2005 г.  От 1 март със заповед на кмета на Община Плевен е назначен за управител на ДКЦ ІІІ-Плевен ЕООД.  Диагностичният център е специализирано лечебно заведение за извънболнична помощ,  а собствеността му е 100% общинска. След успешно издържаният конкурс, д-р Трифонов е получил три годишен договор за управление на диагностичния център.

Центърът се намира в квартал Сторгозия, който е най-голямата жилищна структура в Плевен.  ДКЦ-то, е единственото лечебно заведение в този квартал. Преди време е обслужвало регион от около 40 000 души, но на този етап няма точни данни колко са жителите му. В същото време то поема медицинското обслужане и на съседни населени места в областта.  ДКЦ-ІІІ е изградено през 1977 г. , а сградата е построена като бивша Трета поликлиника. Интересно е, че от създаването си до сега ДЦК-то се е утрърдило като значимо здравно заведение и авторитет на персонала. Центърът винаги е бил в добро финансово състояние и не се е стигало до ситуация, да се поставя на карта съществуването му.  Другото което е интересно да се отбележи,че в него работят 38 лекари с призната специалност, а трима от тях са единствените в областта по специалностите, които имат. Това са детска хематология, детска ендокринология и детска нефрология. Средният медицински персонал са 32 длъжности и са с изграден професионален опит.  Мога да споделя,че центърът работи, като добре смазан механизъм. Моят предшественик д-р Валери Желязков е извършил ремонтни дейности в звена като физиотерапия, кардиология, АГ, клинична лаборатория и общи части. Това са доста неща за три годишен мандат, като са направени немалко инвестиции, а голяма част от тях са собствени инвестиции.  Добре е, че структурата може да си позволи да прави такива, като община Плевен е участвала във финансирането на 1/3 от тях.  

Бъдещето

Предстои да се извърши много сериозна ремонтна дейност. Целта е да се  направи медицинската структура конкуретноспособна на трудния и тежък, но и наситен с медицински специалисти Плевенски пазар, за да може да отстоява мястото си и за напред, да се развива, и да не изпада във финансови колапси.  Предстои ремонт на сградния фонд и инфраструктурата. Сградата е изградена през 1977г. и се нуждае от значителен ремонт. Има съставен проект и обследване по енергийна ефективност, който не е реализиран, заплатен е и енергийното обследване е извършено. С малка актуализация би могъл да бъде годен,но за да се свърши това трябва да се мине по Европейски проект за енергийна ефективност. Това е скъпоструваща дейност, която би трябвало да включва външна изолация, подмяна на дограмата и подмяна на покрива. Знае се, че сградата е топлофицирана централно от ТЕЦ-Плевен и елемента за газифициране отпада. Това ще намали значително с 1/3 разходите по отопление и други енергоемки разходи. Инфраструктурата около сградата – има зелени площи, има два паркигна, които са в лошо състояние и желанието ми е със съдействието на общинските фирми занимаващи се с такава дейност, това да се коригира и мястото да се направи привлекателно. Тук спират много автомобили, преминават пациенти, достъпа до основната фасадна част не е лош, тъй като има рампа за инвалидни колички, но трябва да се даде един съвременен и приличен вид на ДКЦ-то и зоната около сградата. Другото направление по което ще работим активно е преоборудване с медицинска апаратура на звената, които са най-доходоносни и оборотни по отношение на пациенти. Говоря за най-доходоносни, а не за най-значим, защото няма най-значими или малко значими специалности в медицината, тъй като всички са важни. От първия до последния кабинет всички са важни. Това предстои да бъде актуализарано като апаратура, като кабинетнто оборудване и обзавеждане. Знаете, че борбата за лекари и пациенти в Плевен е жестока, тъй като се разкриха много лечебни заведения, а броят на специалистите въпреки,че Плевен е най-облагодетелстван по броя на лекари, тъй като има Медицински университет, и въпреки всичко за качествените специалисти се води битка и съответният лекар трябва да бъде задържан в структурата, в която работи. За да се задържи специалист, то той трябва да бъде мотивиран, а за да бъде мотивиран – трябва да се направи това, за което говорим. Много важно е, с новите изменения в закона за лечебните заведения и с желанията на МЗ и НЗОК, да се изведат 38 клинични процедури, които да се изведат от болниците и да преминат в доболничната помощ. Амбицията ми е да се изградят такива структури, които да могат да извършват тези дейности. Сред тях са някой от хирургичните специалности, УНГ, АГ и очни болести. За да се случи това трябва да се направи операционен блок или корпус. Има пространство и възможности  в ДКЦ-то това да се направи, а ние имаме и съответните специалисти. В момента това, което ни спира е,че законово не са изчистени нещата, на които трябва да отговарят извършителите. Има изисквания за постоянни трудови договори, което ограничава силно дейноста, както и назначаването на анестезиолози, които са критични по отношение на броя си за цялата страна, а да не говорим за Плевенска област. Редно е при подобна ситуация изискващите и правещите стандартите, по които да работят тези хора да бъдат по-либерални, за да се извършва тази дейност. На практика ние разрешаваме, но и ограничаваме по такъв начин, тя да стане неосъществима. Това ако се направи в аспект – не само финансов, но и пациенто потока, които ще премине през структурата ще се увеличи многократно. За самите пациенти това също ще е много по-удобно и няма да постъпват за всяко дребно нещо в болница, а с тези дейности и процедури да получат необходимото лечение. Казвал съм го много пъти, има два начина, за да се увеличи пациентопотока в медицинска структура. Това са да се увеличи броят население, които се обхаваща или да се предлагат нови дейности, както и такива, които ги намя на други места или да надградиш тези, по които работиш. Известно е,че заболяванията стават все по-разностранни и изискват все по-специализирана и тясно специализирана помощ. В тази връзка имам намерение да започнем да провеждаме изнесени кабинети в съседни населени места в региона.  Това е и причината новият ехограф, които ще закупим да бъде мобилен. Ехокардиографа, които е закупен също е преносим. Закупихме нов електрокардиограф, който е малък по обем и леснопреносим.  При добра комуникация с личните лекари в малките населени места и колаборация с кметове или кметски наместници имаме намерения да предлагаме услугата, която е специализирана. Това е в полза на местното население, след като хората не могат да дойдат при нас- ние ще отидем при тях. В заключение ще пожелая на колегите си да са здрави и все така добри един към друг, колегиални и лоялни в структуата, в която работят, но и да останат в добра колаборация с личните лекари,  които са в ДКЦ-ІІІ Плевен. Ще им пожелая по-висок финансов ресурс, към който всеки един се стреми и по-добра професионална реализация.

 

Коментари