Публикация

МБАЛ-Русе АД получи три броя устройства за биометричен пръстов идентификатор

Русенската болница е една от петте български болници, поканени за участие в пилотното проучване и въвеждане на пръстовия идентификатор


        Русенската болница е една от петте български болници, поканени за участие в пилотното проучване и въвеждане на пръстовия идентификатор, чиято цел е да замени сега съществуващата система с чекирането на лични карти в болниците, с което злоупотребите в сектора да бъдат намалени.

        Устройствата ще бъдат инсталирани в три от отделенията на университетската болница, които тепърва ще бъдат избрани. Към момента се очакват указания за процедурата по въвеждането им, както и яснота за срокове и стартиране им. До предоставянето на тази информация МБАЛ-Русе ще подготвя техническата част по планирането и инсталацията на устройствата.

         Биометричните пръстови идентификатори ще работят успоредно с настоящата болнична система по чекиране на пациенти. Процедурата представлява анализ на определен брой точкови параметри от пръста на пациент, след което ще бъде генериран уникален персонален код. Процедурата е еднопосочна, т.е. от точковите параметри се генерират уникални кодове, но обратното е невъзможно, тъй като картините от пръстовия отпечатък не биват запазвани.

Коментари