Публикация

Производители все по-активно изтеглят лекарства от пазара в България

От 2014 г. досега у нас е спряна продажбата на 300 медикаментаВсе повече лекарства изчезват от пазара в България и с все по-ускорени темпове. Това показват данните на Изпълнителната агенцията по лекарствата (ИАЛ), информира investor.bg.

От 2014 г. досега у нас е спряна продажбата на 300 медикамента, а голяма част от тях нямат алтернатива. Най-много са препаратите за лечение на заболявания на нервната система.

По данни на агенцията през 2014 г. от нашия пазар са изтеглени 97 лекарства. През 2015 г. броят им нараства до 127. През първата половина на тази година са спрени от продажба още 73 медикамента.

Основната причина лекарствата да се изтеглят е, че препаратите стават икономически неизгодни да бъдат предлагани от производителя поради различни регулации. И тъй като фармацевтичните фирми са длъжни да уведомяват ИАЛ, когато решат да изтеглят лекарство от пазара, на сайта на агенцията пациенти и лекари могат да следят тази информация.

От последните съобщения на сайта на лекарствения регулатор става ясно, че само в последните две седмици са подадени заявления за преустановяване на продажбата на четири препарата

Притежателят на разрешението за употреба Janssen-Cilag International N.V. е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от началото на 2017 г. постоянно преустановява продажбите на територията на България на лекарствения продукт Olysio 150 mg capsule, hard x 28, съдържащ активното вещество simeprevir. Лекарството се прилага за лечение на хроничен хепатит С (СНС) при възрастни пациенти. У нас обаче няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ това активно вещество, който да бъде алтернатива, показва извършената проверка.

От март 2016 г. Sanofi Aventis България постоянно е преустановила продажбите у нас на лекарствения продукт Tranxene 5 mg hard capsules x 30, съдържащ активното вещество potassium clorazepate, показва справката в ИАЛ. Препаратът се използва за симптоми на безпокойство и при абстинентни състояния при алкохолизъм. Проверката е показала, че в страната няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ активното вещество, който да се прилага алтернативно.

Притежателят на разрешението за употреба Novartis Europharma Limited е уведомил ИАЛ, че от 1 април 2016 г. постоянно преустановява продажбите на лекарствения продукт Rasilez HCT 300mg/12.5mg film-coated tablets x 14, съдържащ активните вещества aliskiren иhydrochlorothiazide. Продуктът се използва за лечение на есенциална хипертония при възрастни. В България няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ точно тези активни вещества, който да се използва като заместител.

Притежателят на разрешението за употреба Teva Pharmaceuticals България е уведомила агенцията, че от 1 ноември 2016 г. постоянно се преустановява продажбата на лекарствения продукт DACARBAZIN TEVA 200 mg powder for solution for injection x 10, съдържащ активното вещество Dacarbazine, у нас. Той се прилага за лечение на малигнен меланом, Хочкинов лимфом, саркоми на меките тъкани. В България няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ активното вещество Dacarbazine, е показала проверката.

Министерството на здравеопазването има предложение за компенсиране на медикаменти, които липсват от пазара. В законопроекта за промени на Закона за лекарствата, който влиза за обсъждане в парламента през есента, здравният министър Петър Москов предлага държавата да може да внася лекарства без аналог, които се изтеглят от България от производителите заради ниски цени или по други причини.

В момента няма такъв механизъм и традиционно употребявани у нас лекарства периодично изчезват. Това налага пациентите да ги купуват от съседни страни.

Предложението обаче не решава проблема с изтеглените генерици от нашия пазар. Фармацевтичният бранш алармира за проблема от години.

Представители на генеричните производители също са принудени да изтеглят от пазара продуктите си. Такъв процес вече е започнал за препарати в областта на психиатрията, онкологията, неврологията. Генеричните медикаменти са подложени на един вид двойно рефериране – на европейско ниво и на база сериозната конкуренция на вътрешния пазар. В комбинация с паралелния износ фирмите са поставени в неизгодна икономическа позиция за ограничения български пазар. 

В резултат на изтеглянето на генерици от пазара рисковете са големи - автоматично повишаване на разходите за лечение, тъй като пациентите ще трябва да се лекуват с иновативни медикаменти, или пък липса на алтернативна терапия въобще. Наред с това се повишават разходите на публичния фонд, който трябва да плаща за скъпите препарати, вместо за генерици, коментира investor.bg.


" }-->

Коментари