Публикация

Специалисти в УМБАЛ "Свети Георги" оперират ретина по уникален метод

Уникален метод на комбинирана безшевна хирургия прилагат в Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Свети Георги”.


Това е т. нар. минимален екстраокуларен метод при отлепване на ретината. Окото се третира само отвън, без да се навлиза в кухината му, чрез пришиване на т. нар. минимални сегментни пломби от силиконова гъбичка или гел. Хирургичният метод е въведен в България през 1994 г. от проф. д-р Нели Сивкова, началник на клиниката.

 През 1992-1993 г. като млад асистент тя прави специализация в Германия, където е ученичка на проф. Ингрид Крайсиг. Там усвоява метода на световноизвестния офталмолог. След обучението и няколко операции в Тюбингенската университетска клиника проф. Сивкова започва успешното прилагане на минималния екстраокуларен подход в Клиниката по очни болести на университетската болница в Пловдив. Обучила е и свои колеги. Методът се прилага единствено в пловдивската очна клиника. Повечето офталмолози в страната прилагат максимална, а не минимална екстраокуларна хирургия, или интраокуларна, при която се използва газ или силиконово масло.

Методът изисква  прецизност в действията и много голямо търпение. Предварително трябва внимателно да е огледано очното дъно и всичко точно да е нарисувано на скица. Прецизното предоперативно обследване е нужно, за да има предварителна идея къде интраоперативно да се търси дупчицата и тя да се блокира на точно това място отвън. Предимството на този метод  е, че не се отстранява стъкловидното тяло на окото. Това е метод, който се прилага при по-млади хора, с по-малко руптури.

„При тези пациенти се стремим да съхраним стъкловидното тяло, което е  естествената тампонада на ретината. Понастоящем няма съвършена изкуствена тампонада, която да замени собственото стъкловидно тяло на окото. Така архитектониката на зрителния орган се запазва, намалява се рискът от последващи постоперативни усложнения”, обяснява проф. Сивкова.

Вече 11-а година тя е организатор заедно с екипа на клиниката на симпозиум, който се провежда винаги през октомври в Пловдив.  В него колеги от страната и чужбина - високоизявени хирурзи и експерти в областта на заден очен сегмент - ретина и стъкловидно тяло, изнасят доклади, правят демонстративна хирургия „на живо”, в реално време.

„От нашата операционна, с нашите апарати и с нашите пациенти хирургът демонстрира методите, които владее и би искал да сподели с колегите от страната. Като тези методи ние ги прилагаме в клиниката. Споделили сме опит и за минималната екстраокуларна хирургия, която извършваме в нашето звено”, разказва проф. Сивкова.  


Другият оперативен метод за комбинирана безшевна хирургия е    интраокуларният. При него през малки 0,4-0,6 мм отвори се влиза с три инструмента вътре в окото и се отстранява цялото стъкловидно тяло, след което то се замества  с инертен газ или силиконово масло. Крайният функционален резултат обикновено е по-добър, ако се използва минималният екстраокуларен подход, прилаган в Пловдив. "И за единия, и за другия метод има индикации. Например при разкъсване и отлепване на ретината в съчетание с вътреочен кръвоизлив по-подходящо е да се приложи интраокуларната интервенция. В нашата клиника владеем цялата палитра от възможности на комбинираната безшевна хирургия, което ни позволява индивидуален подход при всеки конкретен случай", разказа още проф. Сивкова./Марица.бг

Коментари