Публикация

Пейсмейкър без електроди дава нови възможности за лечение на сърдечна недостатъчност

Пейсмейкър без електроди дава нови възможности за лечение на сърдечна недостатъчност

Нова технология на пейсмейкър без електроди беше демонстрирана по време на редовната Годишна среща на сърдечната ритъмна асоциация в САЩ, която събра в началото на лятото в Сан Франциско кардиолози от цял свят, занимаващи се с проблемите на сърдечния ритъм
 България беше представена на форума от инвазивния кардиолог на Болница „Тракия" д-р Михаил Михалев и негов колега от София, също специалист по кардиостимулация.
Стандартният пейсмейкър се поставя подкожно, от него излизат тънки електроди, които се въвеждат в сърцето, където подават импулси, подобряващи неговата работа. „Новият пейсмекър без електроди е малък колкото куршумче и се въвежда директно в сърцето по минимално инвазивен път", разказа д-р Михаил Михалев. Липсата на електроди намалява значително риска от различни усложнения. Първоначалните наблюдния върху 700 пациенти с иновативния песмейкър показват добри резултати. 
Новите пейсмейкъри все още имат редица недостатъци, тъй като са съвсем нова технология. На първо място това е цената им - около 10 000 евро! Недостатък е също, че се вкарват в сърцето с по-големи катетри, което може да предизвика усложнения на пунктуационното място, посочва д-р Михалев. Все още има затруднения при екстракцията на тези пейсмейкъри и преместването им в една или друга област на сърцето. Приложението им е ограничено, тъй като не могат да се поставят във всички кухини на сърдечния мускул.
Все повече пациенти в света страдат от сърдечна недостатъчност, затова и новите методи за лечение търпят бурно развитие, казва д-р Михалев. Благодарение на иновативните методики страдащите от сърдечна недостатъчност пациенти днес живеят много по-дълго, отколкото преди години, когато медицината не е разполагала с толкова модерни технолии на лечение, казва той. Центърът за кардиостимулация на Болница „Тракия" е един от най-натоварените в България - годишно тук се лекуват около 350 случая на различни рискови сърдечни състояния.
По време на срещата в Сан Франциско са демонстрирани различни нови технологии за лечение на сърдечна недостатъчност - ресинхронизираща терапия, неврална стимулация, стимулация на барорецепторите, автономна модулация и много други.
Една от най-сложните нови техники успява да окаже положителен ефект върху сърдечната функция, като променя генната експресия на определени молекули чрез подаване на импулси в рефрактерния период от сърдечния цикъл. Проучване при 900 пациенти показало, че импулсът модулира гените и променя благоприятно работата на сърцето.
Друг иновативен метод за лечение на сърдечна недостатъчност е автономната модулация, при която се стимулират неврални гангли на симпатиковата нервна система или се прави прекъсване на симпатиковите влакна около бъбречните артерии. Това оказва благоприятно въздействие при високо кръвно и сърдечна недостатъчност. Болница „Тракия" разполага с апаратура за ренална денервация, с помощта на която се извършват успешно процедури за прекъсване на симпатикови влакна около бъбречните артерии. В Сан Франциско са показали и устройства за кардиостимулация с ултразвукови вълни чрез външен подкожен източник.

Коментари