Публикация

Пейсмейкър без електроди дава нови възможности за лечение на сърдечна недостатъчност

Нова технология на пейсмейкър без електроди беше демонстрирана по време на редовната Годишна среща на сърдечната ритъмна асоциация в САЩ, която събра в началото на лятото в Сан Франциско кардиолози от цял свят, занимаващи се с проблемите на сърдечния ритъм
 България беше представена на форума от инвазивния кардиолог на Болница „Тракия" д-р Михаил Михалев и негов колега от София, също специалист по кардиостимулация.
Стандартният пейсмейкър се поставя подкожно, от него излизат тънки електроди, които се въвеждат в сърцето, където подават импулси, подобряващи неговата работа. „Новият пейсмекър без електроди е малък колкото куршумче и се въвежда директно в сърцето по минимално инвазивен път", разказа д-р Михаил Михалев. Липсата на електроди намалява значително риска от различни усложнения. Първоначалните наблюдния върху 700 пациенти с иновативния песмейкър показват добри резултати. 
Новите пейсмейкъри все още имат редица недостатъци, тъй като са съвсем нова технология. На първо място това е цената им - около 10 000 евро! Недостатък е също, че се вкарват в сърцето с по-големи катетри, което може да предизвика усложнения на пунктуационното място, посочва д-р Михалев. Все още има затруднения при екстракцията на тези пейсмейкъри и преместването им в една или друга област на сърцето. Приложението им е ограничено, тъй като не могат да се поставят във всички кухини на сърдечния мускул.
Все повече пациенти в света страдат от сърдечна недостатъчност, затова и новите методи за лечение търпят бурно развитие, казва д-р Михалев. Благодарение на иновативните методики страдащите от сърдечна недостатъчност пациенти днес живеят много по-дълго, отколкото преди години, когато медицината не е разполагала с толкова модерни технолии на лечение, казва той. Центърът за кардиостимулация на Болница „Тракия" е един от най-натоварените в България - годишно тук се лекуват около 350 случая на различни рискови сърдечни състояния.
По време на срещата в Сан Франциско са демонстрирани различни нови технологии за лечение на сърдечна недостатъчност - ресинхронизираща терапия, неврална стимулация, стимулация на барорецепторите, автономна модулация и много други.
Една от най-сложните нови техники успява да окаже положителен ефект върху сърдечната функция, като променя генната експресия на определени молекули чрез подаване на импулси в рефрактерния период от сърдечния цикъл. Проучване при 900 пациенти показало, че импулсът модулира гените и променя благоприятно работата на сърцето.
Друг иновативен метод за лечение на сърдечна недостатъчност е автономната модулация, при която се стимулират неврални гангли на симпатиковата нервна система или се прави прекъсване на симпатиковите влакна около бъбречните артерии. Това оказва благоприятно въздействие при високо кръвно и сърдечна недостатъчност. Болница „Тракия" разполага с апаратура за ренална денервация, с помощта на която се извършват успешно процедури за прекъсване на симпатикови влакна около бъбречните артерии. В Сан Франциско са показали и устройства за кардиостимулация с ултразвукови вълни чрез външен подкожен източник.

Коментари