Публикация

ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕПРЕСИЯТА И ПРИДЪРЖАНЕТО КЪМ ТЕРАПИЯТА ПРИ ХОББ

Aвторите анализират данни от случайна извадка от 5% от базата данни на Medicare между 2006 и 2012 година.


С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекувани коморбидности на ХОББ.

Проучвания документират намаляване на придържането към терапията при индивиди с хронични заболявания, включително ХОББ, които имат съпътстваща депресия. Това проучване засилва доказателството като предоставя лонгитудинален анализ на случващото се с придържането към терапията след поставянето на диагнозата депресия.

Клиницистите, които лекуват възрастните пациенти с ХОББ трябва да следят за развитието на депресия, особено през първите шест месеца от поставянето на диагнозата ХОББ. Необходимо е проследяване на придържането към предписаната терапия за да се осигурят най-добрите клинични резултати.

Aвторите анализират данни от случайна извадка от 5% от базата данни на Medicare между 2006 и 2012 година. Това включва 31 033 пациенти с ХОББ изпълнили техните перскрипции за ХОББ поне два пъти за период от 24 месеца след поставяне на диагнозата.

Средното месечно придъжране към терапията за ХОББ е било ниско сред всички пациенти, като най-висок е бил процента (57%) през първия месец след началото на терапията и спада до 35% след 6 месеца. Само 20% от пациентите с депресия и ХОББ попадат в категорията с най-висок процент на придържане към терапията през периода на проследяване от 24 месеца.

След коригиране за потенциални замъглаващи фактори новите епизоди на депресия се свързват с най-нисък шанс за добро придържане към терапията (OR: 0.93, 95% CI 0.89 – 0.98). Употребата на спасителен медикамент (OR: 2.08, 95% CI 2.02 – 2.15), кислородотерапия (OR: 1.43, 95% CI 1.36 – 1.51), медицински грижи в дома (OR: 1.20, 95% CI 1.11 – 1.23) и социална субсидия (OR: 1.31, 95% CI 1.27 – 1.37) са свързани с високо придържане към поддържащата терапия за ХОББ.

Наличието на коморбидности различни от астма също водят до редукция на придържането към терапията за ХОББ сред популацията. Пациентите с 3 или повече състояния имат най-висок риск за лошо придържане към терапията.

Според авторите проучването ще помогне на хората определящи държавната политика, практикуващите специалисти, пациентите и хората, които се грижат за тях да мислят за тяхното здраве по по-холистичен начин и да обмислят как наличието на едно лекувано или нелекувано състояние може да повлияе прогресията и хода на друго медицинско състояние.

 

Източник: Bridget M. Kuehn Depression Linked to Reduced COPD Medication Adherence. June 29, 2016

http://www.medscape.com/viewarticle/865562

 

Превод: Николай Кючуков

Коментари