Публикация

ИАЛ: През последните две години общо 300 медикамента са изчезнали от българския пазар

Все повече медикаменти изчезват от българския пазар с все по-ускорени темпове, показват данните на Изпълнителната агенцията по лекарствата.



От 2014 г. досега у нас  е спряна продажбата на общо 300 медикамента, а голяма част от тях няма генерик. Най-много са препаратите за лечение на заболявания на нервната система, информира „Инвестор”.

По данни на ИАЛ през 2014 година са изтеглени 97 лекарства. През 2015 година броят им нараства до 127. През първата половина на тази година са изтеглени още 73 лекарства.

Основната причина лекарствените препарати да се спрат от продажба е, че те стават икономически неизгодни да бъдат предлагани от производителя поради различни регулации. И тъй като фармацевтичните фирми са длъжни да уведомяват Агенцията по лекарствата, когато решат да изтеглят лекарство от пазара, на сайта на агенцията пациенти и лекари могат да следят тази информация.

От последните съобщения на сайта на лекарствения регулатор става ясно, че само в последните две седмици са подадени заявления за преустановяване на продажбата на четири препарата. 

Притежателят на разрешението за употреба Janssen-Cilag International N.V. е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от началото на 2017 г. постоянно преустановява продажбите на територията на България на лекарствения продукт за лечение на хроничен хепатит С, съдържащ активното вещество simeprevir, продаващ се под формата на капсули.

В България обаче няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ това активно вещество, който да бъде алтернатива, показва извършената проверка.

От март 2016 г. Sanofi Aventis България постоянно е преустановила продажбите у нас на лекарствен продукт, съдържащ активното вещество potassium clorazepate, показва справката в ИАЛ. Препаратът се използва за симптоми на безпокойство и при абстинентни състояния при алкохолизъм. Проверката е показала, че в България няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ активното вещество, който да се прилага алтернативно.

Притежателят на разрешението за употреба Novartis Europharma Limited е уведомил агенцията по лекарствата, че от 1 април 2016 г. постоянно преустановява продажбите на лекарство за терапия на есенциална хипертония при възрастни, съдържащо активните вещества aliskiren иhydrochlorothiazide. В България няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ точно тези активни вещества, който да се използва като заместител.

Притежателят на разрешението за употреба Teva Pharmaceuticals България е уведомила агенцията, че от 1 ноември 2016 г. постоянно се преустановява продажбата в България на лекарствен продукт, под формата на прах, разтварящ се за интравенозно приложение, който съдържа активното вещество Dacarbazine. Той се прилага за лечение на малигнен меланом, Хочкинов лимфом, саркоми на меките тъкани. Проверката показва, че в България няма разрешен за употреба друг лекарствен продукт, съдържащ активното вещество.

МЗ внесе предложение за компенсиране на медикаменти, които липсват от пазара. В законопроекта за промени на Закона за лекарствата, който влиза за обсъждане в парламента през есента, министър Петър Москов предлага държавата да може да внася медикаменти без аналог, които се изтеглят от България от производителите заради ниски цени или по други причини.

В момента няма такъв механизъм и традиционно употребявани у нас лекарства периодично изчезват. Това налага пациентите да ги купуват от съседни страни.

Предложението обаче не решава проблема с изтеглените генерици от нашия пазар. Фармацевтичният бранш алармира за проблема от години.

Представители на генеричните производители също са принудени да изтеглят от пазара продуктите си. Такъв процес вече е започнал за препарати в областта на психиатрията, онкологията, неврологията. 

Генеричните медикаменти са подложени на двойна проверка– на европейско ниво и на база сериозната конкуренция на вътрешния пазар. В комбинация с паралелния износ фирмите са поставени в неизгодна икономическа позиция за ограничения български пазар.

От икономическа гледна точка, в резултат на изтеглянето на генерици от пазара ще има автоматично повишаване на разходите за лечение, тъй като пациентите ще трябва да се лекуват с иновативни медикаменти, или пък липса на алтернативна терапия въобще. 

Наред с това се повишават разходите на публичния фонд, който трябва да плаща за оригиналните препарати, вместо за генерици.


Източник:

http://medicalnews.bg/

Коментари