Публикация

Модерен кабинет за изследване и лечение на очни болести заработи в Болница „Тракия

Очно отделение към Болница „Тракия” – Стара Загора откри напълно обновен функционален кабинет, който отговаря стриктно на европейските стандарти. Кабинетът е оборудван с цялостната необходима апаратура за диагностика, проследяване и лечение на приетите в отделението пациенти.


Модерният функционален кабинет разполага с нов рефракционен юнит ALPHAmaster с LCD монитор на фирма UNICOS с LED осветление за изследване на зрителна острота, цветно зрение, степени на бинокулярното зрение.

 

Монтиран е нов авторефрактометър с кератометър, позволяващ точно и прецизно измерване на оптичната корекция и изчисляването на точния диоптър на вътреочните лещи, които се имплантират при оперативно лечение на вътрешно перде (катаракта).

 

С новият безконтактен тонометър на американската фирма Keeler се измерва вътреочното налягане безболезнено и с максимален комфорт за пациента. Това е от огромно значение за прецизно проследяване и провеждането на ежедневна и денонощна крива на хоспитализираните пациенти за диагностично уточняване на глаукома. Безконтактният тонометър позволява измерване на вътреочното налягане и при пациенти с травма на очите, на които също се оказва помощ в Отделението.

 Изследването на очните дъна при най-малките пациенти вече е достъпно и възможно с новия индиректен офталмоскоп Keeler с Wireless технология. Той позволява оглед на очното дъно при деца и новородени със съмнение за ретинопатия на недоносеното.

Кабинетът е осъвременен и разполага с апаратура от ново поколение, което има за цел повишаване качеството на обслужване на пациентите ни.

" }-->

Коментари