Лапароскопска ресторативна проктоколектомия при ФАП.
д-р Георги Чавдаров Желев
д-р Георги Чавдаров Желев
Лекар
Лапароскопска ресторативна проктоколектомия при ФАП.

Лапароскопска ресторативна проктоколектомия при ФАП.

Лапароскопска ресторативна проктоколектомия с J-паучано анастомоза и протективна илеостомия, реституирана на втори етап при 35 годишен пациент с фамилна аденоматозна полипоза, без данни за малигнизация.


Мнения