Публикация

ЕМА преразглежда лекарства, съдържащи фактор VIII, за пациенти с хемофилия А

Целта е да се оцени рискът от развитие на инхибитори протеини.


Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на лекарствата, съдържащи фактор VIII. Целта е да се оцени рискът от развитие на инхибитори протеини (белтъчни вещества, които могат да блокират ефекта на тези лекарства) при пациенти, започващи лечение за хемофилия А.

Мярката е следствие от наскоро публикувано проучване, в което авторите правят предположение, че тези инхибитори се развиват по-често при пациенти, получаващи лекарства, произведени по ДНК рекомбинантна технология, отколкото при тези, приемащи медикаменти с фактор VIII, придобит от човешка кръв.

Предстои ЕМА да обмисли практическите приложения на тези данни при лечението на нелекувани преди това пациенти с хемофилия А и дали има нужда от мерки за минимизиране на риска или от други промени в разрешенията за употреба на дадените продукти.

 Повече информация по темата може да бъде намерена в прикачените по-долу файлове.

Прикачени файлове

Информация за пациенти
Информация за медицински специалисти

Коментари