Публикация

Близо 8 хил. жени са включени в нова кампания за предпазване от рак на гърдата

На всяка пациентка ще бъде извършен клиничен преглед, ултразвукова диагностика на млечните жлези и мамография


За втора поредна година Столичната община организира скринингова програма за борба с рака на млечната жлеза. Чрез нея ще бъдат обхванати 7 658 жени, работещи в комплексите за детско хранене, самостоятелните детски ясли, здравните кабинети в училищата, общинските културни институти, заведенията за социални услуги, както и непедагогическият персонал от училищата и детските градини на територията на София, съобщиха на специална пресконференция от общината.

За осъществяване на проекта се обединяват осем болници: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД, Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД, „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД, „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, Военномедицинската академия, „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София” ЕООД, Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД и „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД. 

На всяка пациентка ще бъде извършен клиничен преглед, ултразвукова диагностика на млечните жлези и мамография, по преценка на лекар. 

Периодът на изпълнение ще бъде в рамките на 1 септември – 30 ноември 2016 г. 

„Ракът на млечната жлеза е най-честото и социално значимо онкологично заболяване при жените. По последни данни на Националния раков регистър, а и според световните статистики, се очертава ясно изразена тенденция към повишаване на заболеваемостта и трайна тенденция към понижаване на възрастта на пациентките. При средна заболеваемост от 1 на 1000 жени у нас се констатира статистика 4 на 1000, което говори, че заболеваемостта е 4 пъти по-голяма

При анализ на статистическите данни за последните 20 години се отчита тревожна тенденция за непрекъснато нарастване на заболеваемостта сред женското население и все по-честото му откриване в по-млада възраст“, заяви д-р Веселин Милев, председател на Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет.

 „Ранното откриване на заболяването е много важно за лечението, затова е необходима профилактика“, категоричен е д-р Иван Костов, директор на Първа САГБАЛ „Света София“.

През 2015 г. чрез програмата са обхванати 5 179 жени - учители от общинските училища и детски градини. При 1 271 от тях са установени болестни изменения.


" }-->

Коментари