Публикация

Такса от 1000 лв. за откриване на аптека в малките селища


Откриването на аптека в град или село с население под 10 000 души ще става с  такса от 1 000 лв., а не както досега – 5 000 лв. Това предвиждат промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които влязоха в сила в края на миналата година.

Поставянето на стикери върху лекарствата, които плаща здравната каса, вече няма да се изисква от търговците на едро. Промените на МЗ в Наредба 39 за изискванията за добра дистрибуторска практика ще влязат в сила от обнародването им в „Държавен вестник” в началото на тази година.

Стикерите бяха въведени, за да се осигури контрол върху лекарствата, които плаща НЗОК. Те се състояха от две части. Едната трябваше да се залепи върху опаковките на медикаментите от дистрибуторите и така те да се доставят в аптеките, а другата част фармацевтите бяха длъжни да поставят върху рецептата на пациента.

Здравното ведомство уточнява, че контролът не се оказал достатъчно ефективен, а в същото време той затруднявал и оскъпявал работата на търговците. Затова министерството е предприело промяната, като тя е съгласувана и със здравната каса.

 

Коментари