Публикация

Още 5 деца заминават да се лекуват в чужбина

Фондът ще подпомогне терапията и на 36 деца у нас


Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) е разгледал на заседание документите на общо 68 деца, съобщи Министерството на здравеопазването. 

От тях 5 са одобрени за лечение в чужбина, а 8 са за продължаване на терапията и контролни прегледи. 

Взето е решение да се подпомогне и лечението в България на 36 деца. За 8 от представените случаи Общественият съвет е поискал допълнителна информация и становища, а за 7 е направил отказ. Заявленията на 4 от децата са прекратени по искане на родителите.


Коментари