Публикация

Предимства и ползи на фемтосекунден лазер при пациенти с тясна зеница при катаракта

Клиничен случай на пациент с висока степен на твърдост и невъзможност за медикаментозна мидриаза. Извършена е фемто-асистирана катарактна хирургия, с използване на Малюгин ринг. А. ТОПОВ, Л. ВОЙНОВ, С. СТОЯНОВА, В. КОСТАЛЕВСКА БОЛНИЦА ТОКУДА-СОФИЯ – ВОЕННА БОЛНИЦА


ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ НА ФЕМТОСЕКУНДЕН ЛАЗЕР ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЯСНА ЗЕНИЦА ПРИ КАТАРАКТА

А. ТОПОВ, Л. ВОЙНОВ,
 С. СТОЯНОВА, В. КОСТАЛЕВСКА
ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ
, ВОЕННА БОЛНИЦА

Информация за клиничния случай:

Касае се за пациент на 70г., с единствено око - другото загубено след катарактна хирургия. 

VOD= 0=02

VOS=Ф

Единствено око, след многократни пристъпи на рецидивиращ увеит.

Установена е катаракта на същото око, подлежащо на оперативно лечение. Катарактата е с висока степен на твърдост, и невъзможност за медикаментозна  мидриаза, поради наличие на задни синехии.

Предложена е фемто-асистирана катарактна хирургия, с използване на Малюгин ринг. 

·         Направиха се главната инцизия и sideports, мануално

·         Постави се Малюгин ринг 6.25 mm

·         Пациента се премести на фемтолазера, където се извърши капсулорексисът -4.9 mm

·         Продължи се с конвенционална факоемулсификация

Следоперативно състояние:

·         VOD=0.7

·         VOS=Ф

Видео:


Заключение

Този метод е предложен с цел безопасността и ефикасността на оперативната интервенция.

Отсъствие на тракция върху Циновите връзки при капсулорексис.

" }-->

Прикачени файлове

Предимства и ползи на фемтосекунде...

Коментари