Публикация

12 наредби и закони на д-р Москов са оспорвани в съда

От писмен отговор на министър Петър Москов става ясно, че от 106 нормативни актове 12 са оспорвани в съда, а решения има по 3.


От 106 нормативни акта, издадени по време на мандата на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, 10 подзаконови са оспорени изцяло или в отделни части пред Върховния административен съд. Това става ясно от писмен отговор (виж прикачения файл) на министъра на въпрос на депутата от Коалиция „За България“ д-р Емил Райнов.

Образувани са и две дела по искане за установяване на противоконституционност на отделни разпоредби от Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване.  В единия случай КС отмени текста от ЗЗО, с който пакетът медицинска помощ, покриван от НЗОК, се разделя на основен и допълнителен. Във другия случай съдът отхвърли искането за установяване на противоконституционност на текстове от ЗЛЗ, свързани със здравната карта.

Обжалваните подзаконови актове са:

  • Постановление 57 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ;
  • Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с постановление 119 на Министерския съвет;
  • Наредба 19 от 2014 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“;
  • Част от Наредба 12 от 2015 г., засягаща стандарта „Спешна медицина“
  • Наредба 3 от 2015 г. за утвърждаване на медицинските стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия.
  • Наредба 10 от 2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите;
  • Наредба 7 от 2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствата;
  • Наредбата за критериите и реда, по които лечебните заведения сключват договор с НЗОК;
  • Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;
  • Наредба 8 за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни;

Според информацията, от всички оспорени документи към момента окончателно решение на съдебните власти има по три - Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения и Наредбата за достъп до медицинска помощ. По всички останали жалби са образувани дела, които в момента са висящи. По част от тях има постановено решение на първа инстанция. 

Прикачени файлове

Писмен отговор на д-р Москов.pdf

Коментари