Публикация

Разделят екипите в Центровете за спешна помощ на стационарни и мобилни

Според промени в Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ ще има диспечери, спешни екипи в ЦСМП, мобилни лекарски, долекарски, реанимационни и домедициснки екипи.


Спешната помощ ще се осъществява от стационарни и мобилни спешни екипи. Това става ясно от Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването (виж прикачения файл). Според промяната стационарните екипи ще бъдат разделени на диспечерски, който ще се намират в районните координационни централи и спешни екипи във филиалите на центровете за спешна помощ (ЦСМП).

Мобилните спешни екипи ще бъдат разделени на:

  • Реанимационни екипи;
  • Лекарски екипи;
  • Долекарски екипи;
  • Домедициснки екипи.

Според мотивите на Министерството на здравеопазването, предложената промяна се прави, за да се синхронизират текстовете от Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт „Спешна медицина“.

Сред промените в правилника има и текстове, които засягат обучението на специализанти по спешна медицина. С тях се създава възможност да бъдат осъществени дейности за ежегодна оценка на професионалните компетентности на работещите в ЦСМП. Предвидено е също така Центърът за спешна медицинска помощ в София да осъществява на национално ниво дейностите по осигуряване на необходимото обучение и периодична оценка професионалната компетентност на персонална на центровете.

В документа има и текстове, които засягат атестацията на ръководителите на центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ и на домовете за медико-социални грижи. Вместо на всеки три години, тя ще се прави ежегодно. 

Прикачени файлове

pravilnik-csmp.pdf
motivi-csmp.pdf

Коментари