Публикация

Посланик Ема Хопкинс посети УМБАЛ "Пловдив" по покана на фондация „За Нашите Деца“

Посланик Ема Хопкинс посети УМБАЛ "Пловдив" по покана на фондация „За Нашите Деца“

Впечатлена съм от това, което видях в отделението по неонатология и подкрепата, която се оказва на майките, след като напуснат болницата, заяви тя


Посланикът на Великобритания Н. Пр. Ема Хопкинс се запозна с добрите практики на партньорство между неправителствения сектор, местните социални и здравни институции в Пловдив. Тя посети Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“ в града и се запозна подробно с работата на специалистите. Те предоставят експертни социални услуги за деца и семейства в риск. Посланикът на Великобритания посети и Шекер махала, където се срещна с някои от децата и семействата, които фондация „За Нашите Деца подкрепя.

В УМБАЛ Пловдив Н. Пр. Ема Хопкинс научи за курсовете за бъдещи родители „Първи грижи за новороденото“, които фондацията и лечебното заведение предоставят съвместно напълно безплатно. Посланикът се запозна и с програмата по превенция на изоставянето, чиято цел е децата да остават в биологичните си семейства, а не да попаднат в самотата и изолацията на социалните институции.

По думите й ролята на НПО сектора е изключително важна. „Това показва моят опит с неправителствени организации, които се занимават с жени и деца не само във Великобритания, но и в целия свят. НПО секторът допринася много в процеса по деинституционализация, защото е гъвкав и използва иновативни политики. Фондация „За Нашите Деца“, която работи с организацията Core Assets – водеща в приемната грижа във Великобритания, е пример за това.“, каза още посланикът. Посланикът коментира и важността на общата работа между здравните и социалните работници. „Бях в УМАБЛ „ПЛОВДИВ“. Впечатлена съм от това, което видях в отделението по неонатология и подкрепата, която се оказва на майките, след като напуснат болницата“, допълни Ема Хопкинс.

На територията на Община Пловдив все още стотици деца живеят в социални институции, а стремежът на фондация „За Нашите Деца“ е да докаже, че с интегриран социално-здравен подход и ефективна подкрепа за семействата в риск статуквото може да се промени. Ние от фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че всяко дете заслужава да живее обичано в сигурна семейна среда. За първата половина на 2016 г. ЦОП „За деца и родители“ е работил по 133 случая на деца и семейства в риск, а през 2015 г. сме подкрепили 210 деца и техните семейства. Благодарение на специалистите на ЦОП и съвместната работа между местните социални и здравни институции тези семейства живеят щастливи заедно.

„Успехите ни в Пловдив са много големи. Към месец май тази година 1318 деца все още живеят в институции в България по данни на Държавната агенция за закрила на детето. А институциите са намалели от 137 на 48. Това говори за много голям успех на национално ниво. Сътрудничеството между институциите и неправителствения сектор е изключително важно. През 2015 г. в Пловдив работихме по 95 случая за превенция на изоставянето. В 87% от случаите екипът на фондацията постига успех и децата продължават живота си в своите биологични семейства. Пловдив е пример за добра работа и ако вчера тези деца са били настанявани в домове, днес те трябва да бъдат сред нас “, коментира Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.

Зам.-кметът на Община Пловдив Георги Титюков коментира, че напредъкът на общината в процеса на деинституционализацията е изключително голям. „В края на 2011 г. 433 деца живееха извън семейства. Техният брой през 2015 г. е 280. Още през 2013 г. беше закрит ДДЛРГ „Рада Киркович“, а капацитетитът на други два дома – „Княгиня Мария Луиза“ и „ Олга Скобелева“, е намален от 40 на 20. Разкрихме 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, едно защитено жилище и един център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, които имат нужда от постоянна медицинска грижа.“, каза още зам.-кметът. 

 

Коментари