Публикация

Посланик Ема Хопкинс посети УМБАЛ "Пловдив" по покана на фондация „За Нашите Деца“

Впечатлена съм от това, което видях в отделението по неонатология и подкрепата, която се оказва на майките, след като напуснат болницата, заяви тя


Посланикът на Великобритания Н. Пр. Ема Хопкинс се запозна с добрите практики на партньорство между неправителствения сектор, местните социални и здравни институции в Пловдив. Тя посети Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“ в града и се запозна подробно с работата на специалистите. Те предоставят експертни социални услуги за деца и семейства в риск. Посланикът на Великобритания посети и Шекер махала, където се срещна с някои от децата и семействата, които фондация „За Нашите Деца подкрепя.

В УМБАЛ Пловдив Н. Пр. Ема Хопкинс научи за курсовете за бъдещи родители „Първи грижи за новороденото“, които фондацията и лечебното заведение предоставят съвместно напълно безплатно. Посланикът се запозна и с програмата по превенция на изоставянето, чиято цел е децата да остават в биологичните си семейства, а не да попаднат в самотата и изолацията на социалните институции.

По думите й ролята на НПО сектора е изключително важна. „Това показва моят опит с неправителствени организации, които се занимават с жени и деца не само във Великобритания, но и в целия свят. НПО секторът допринася много в процеса по деинституционализация, защото е гъвкав и използва иновативни политики. Фондация „За Нашите Деца“, която работи с организацията Core Assets – водеща в приемната грижа във Великобритания, е пример за това.“, каза още посланикът. Посланикът коментира и важността на общата работа между здравните и социалните работници. „Бях в УМАБЛ „ПЛОВДИВ“. Впечатлена съм от това, което видях в отделението по неонатология и подкрепата, която се оказва на майките, след като напуснат болницата“, допълни Ема Хопкинс.

На територията на Община Пловдив все още стотици деца живеят в социални институции, а стремежът на фондация „За Нашите Деца“ е да докаже, че с интегриран социално-здравен подход и ефективна подкрепа за семействата в риск статуквото може да се промени. Ние от фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че всяко дете заслужава да живее обичано в сигурна семейна среда. За първата половина на 2016 г. ЦОП „За деца и родители“ е работил по 133 случая на деца и семейства в риск, а през 2015 г. сме подкрепили 210 деца и техните семейства. Благодарение на специалистите на ЦОП и съвместната работа между местните социални и здравни институции тези семейства живеят щастливи заедно.

„Успехите ни в Пловдив са много големи. Към месец май тази година 1318 деца все още живеят в институции в България по данни на Държавната агенция за закрила на детето. А институциите са намалели от 137 на 48. Това говори за много голям успех на национално ниво. Сътрудничеството между институциите и неправителствения сектор е изключително важно. През 2015 г. в Пловдив работихме по 95 случая за превенция на изоставянето. В 87% от случаите екипът на фондацията постига успех и децата продължават живота си в своите биологични семейства. Пловдив е пример за добра работа и ако вчера тези деца са били настанявани в домове, днес те трябва да бъдат сред нас “, коментира Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.

Зам.-кметът на Община Пловдив Георги Титюков коментира, че напредъкът на общината в процеса на деинституционализацията е изключително голям. „В края на 2011 г. 433 деца живееха извън семейства. Техният брой през 2015 г. е 280. Още през 2013 г. беше закрит ДДЛРГ „Рада Киркович“, а капацитетитът на други два дома – „Княгиня Мария Луиза“ и „ Олга Скобелева“, е намален от 40 на 20. Разкрихме 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, едно защитено жилище и един център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, които имат нужда от постоянна медицинска грижа.“, каза още зам.-кметът. 

 

Коментари