Публикация

Фондация "Новите лидери" дипломира още 12 пациентски лидери

Пациентски лидери завършиха успешно с тест и практически изпит 3-месечния курс по управление на пациентски организации.


Нови 12 пациентски лидери, основно от организациите на Национална пациентска организация, завършиха успешно с тест и практически изпит - проект и презентация - курса на фондация "Новите лидери", от тях 4-ма бяха координатори на "Диабет и предиабет". Поздравления за Поли, Дани, Мария и Деси!

Фондация „Новите лидери“ организира за четвърти път обучение за пациентски лидери и ключови експерти, които се занимават със защита на правата на пациентите.

Програмата е единствена по рода си в България и е една от малкото програми за обучение на пациентски лидери в Европа. Това е възможност, която фондация „Новите лидери“ предоставя на пациентските организации да се професионализират.

В 4-тия курс на обучение участват представители на "Диабет и предиабет", организации на болните от рак, тромбофлебит, пулмонална хипертония и други. Курсистите в програмата се обучаваха в периода март – юли 2016 година, в уебинари и он-лайн занятия, използвайки платформите Pacientico и Kabinata.com.


За първи път бе издаден и учебник за управление на неправителствени пациентски организации. В рамките на програмата курсистите преминаваха през важни теми като: Стратегическо планиране, Набиране на средства, Презентационни и комуникационни умения, Работа с медиите, Писане на проекти, Комуникация с институции, Лобиране и застъпничество.


Фондация „Новите лидери“ подкрепя създаването на организационен и лидерски опит в пациентското движение. Фондацията организира обучения за развитие на ключови експерти и лидери, като развива потенциала им. Хората в екипа на всяка пациентска организация трябва да бъдат добри застъпници за правата на всички болни.

Обученията са практически ориентирани. Обучителите  имат опит в комуникациите и в създаването и развитието на пациентски организации на национално ниво. Знанията, придобити в обучението, помагат за развитието, както на участниците, така и на техните организации.

В края на обучението фондацията провежда конкурс за проекти и раздава грантове за провеждане на кампания за набиране на средства. В предишните конкурси победители бяха "Диабет и предиабет", „Диабет тип 2“, Организацията на болните от муковисцидоза и Организацията на родители с деца с лицево-челюстни аномалии. Обучители в програмата са Александър Миланов и Надя Савова. Надя Савова е специалист по презентационни умения. Александър Миланов е социален експерт, журналист и ПР-специалист, с богат опит в нестопанския сектор, като директор „Фондонабиране” на „За нашите деца” и Националната асоциация по приемна грижа. Има няколко награди като журналист за социалните си репортажи, автор е на книгата „Детство без сълзи“ за децата, които израстват далеч от семейна среда.
Коментари