Публикация

Как да работим с доброволци в пациентските организации

Ново обучение на програма “Новите лидери”, която организира обучения, които са подходящи за професионалистиот пациентските организации, които са ангажирани със застъпничество и пациентски права.


Обучение: Работа с доброволци в пациентските организация (17 септември 2016 г.)

За кого: Обучението е подходящо за представители на нестопански организации, които работят с доброволци или за такива, на които предстои да разгърнат доброволческа програма 

Цел: Обучението има за цел да представи система за подбор, обучение, наблюдение, оценка и развиване на програма за работа с доброволци в нестопанските организации.

Съдържание:

  1. Етични и правни аспекти на доброволчеството. Рамка на доброволчеството.
  2. Доброволчеството като част от капитала на НПО. Позициониране на доброволчеството в системите на НПО.
  3. Политика за работа с доброволци – стандарти, етика, процедури. Документализиране на процеса.
  4. Набиране, подбор и обучение на доброволци.
  5. Делегиране на работни задачи и оценка на представянето.
  6. Система за мотивация на доброволците.
  7. Развитие на мрежа от доброволци.  Добри практики.

За програмата "Новите лидери" 

Програмата “Новите лидери” има за цел да насърчи участието на пациентите във вземането на решения за тяхното бъдеще, като им гарантира подготовка, знания и компетенции, които да ги направят активни граждани. Програмата предоставя комплекс от знания и умение за развитие на лидерството в пациентското движение чрез провеждането на специализирани курсове за специалисти от граждански организации на пациенти. Обученията са подходящи за професионалисти, за пациенти, както и за заети в нестопанския сектор, които са ангажирани със застъпничеството, набирането на средства и управлението на процеси в неправителствените организации.

Кога: 17 септември 2016 г. (09.00 – 18.00 часа)

Къде: ул. Стефан Караджа 24, ет. 2, фондация “Новите лидери”

Такса: 85 лева (таксата включва материали, кафе пауза, сертификат)

Обучител:

Александър Миланов е мениджър “Немедицинска грижа” в Сити Клиник. Има опит в управлението на хора и процеси, набирането на средства и нестопанския маркетинг. Александър Миланов има 5-годишен опит в областта на журналистиката. През последните 8 години е работил в сферата на корпоративните комуникации. Член е на управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа. Завършил е "Социална работа" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От три години е сертифициран одитор по корпоративна социална отговорност. Притежава и квалификация по икономика и мениджмънт.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVWjGUSSHwi2_uJi_ptgajt5TuvrwPlaGQONp03uQVeHEoJQ/viewform?c=0&w=1


Коментари