Публикация

Български младежи участваха в проекта „Talking heads” - обучение по дебати и „училище по характери“

В проекта с координатор Zamojskie Voluntary Service Association участниците откриха, че хората от различните държави не са еднакви, но могат да създадат общо бъдеще за Европа и да бъдат пример за общите ценности и идеи.


6-ма наши участници се включиха в международния обмен „Talking heads”, организиран от Zamojskie Voluntary Service Association – Полша, който включваше дебати, уъркшопи, дискусии и други методи от неформалното обучение.


Участниците в проекта разгледаха различни схеми на дебати, които може да се прилагат за обучение и за различни форми на обществени дискусии. Европейският проект по програмата Еразъм+, КА1, бе фокусиран върху изграждането на умения за дебатиране у младите хора.


Антония Андонова, една от нашите участници, сподели: „Най-вълнуващото преживяване в живота ми! Не съм очаквала, че е възможно за такъв кратък период от време да откриеш истински приятели, да придобиеш знание, да развиеш личността си и да бъдеш себе си! Може би имах късмет, все пак ми е първи проект, а може би просто това е нещо, което всеки млад и амбициозен човек трябва да преживее. Такива проекти наистина променят нагласата ти към другите нации, към света.“

Оля Сурлева пък разказва: „Изключително благодарна съм на организацията партньор, че ми даде възможност да бъда част от проекта. За мен това не беше просто седмица в Полша или просто урок по дебати, за мен това се превърна в училище за характери, общуване, начин на мислене. Развивах се с всеки ден. Провокира ме да размишлявам над ценносите си и основите на приятелството. Запознансвото с всеки един човек на проекта ми повлия по някакъв начин и вярвам, че винаги ще пазя място в съзнанието си за тях.

Самите дебати ме научиха да съм по-уверена, но и да внимавам повече, когато говоря, и да се старая да използвам точните думи. Този проект ме провокира да видя собствения си свят по нов начин и да желая да участвам в повече иницативи от този тип. Замислих се над това, какво мога аз да дам на другите и да се старая да споделя цялата емоция и изживяване дори и след прибирането си.

За една седмица хората там бяха моите приятели, част от тях и моето семейство и се научих че въпреки от различни държави ние сме еднакви и ние можем да създадем едно общо бъдеще за Европа и да бъдем пример за общите ценности и идеи."

Според Елизабет Блажева: „Това беше едно невероятно изживяване, изпълнено с емоции и страхотни хора! Хора, които за една седмица се превърнаха в наше семейство. Това беше първият ми проект и смело мога да твърдя, че научих много. Независимо от коя държава си, кой е мачиният ти език или какви са личните ти ценности, в края на проекта ние бяхме едно цяло, една обща интегрирана група от 30 млади и амбициозни хора.

Темата беше „Oxford debate“, нещо с което се сблъсквам за първи път и беше изключително интересно да участвам и наистина научих много. Не само за същността на този вид дебат, но и за това, че кратко, ясно и защитено мнение, както и добра работа в екип, са нещата, които характеризират по-лесна комуникация в ежедневието ни. След проектът остават само спомени, а те са невероятни.“ 30 участници от 6 държави обмениха опит в това как се дискутира и как младите хора могат да променят света.

Николай Димитров сподели: „Признавам си, че не за пръв път стягам раницата за подобно приключение и въпреки това нямаше нещо, което да ми е познато, освен очакването на неочакваното. 30 нови приятели - 30 нови "свята", цяло околосветско пътешествие на уж една поляна в двуетажна сграда. Екипът – Анджей и помощниците му - Блага, Богдан, Марти, Каролина и Сауле - цели 6 дни ни пренасяха през идеята за това що са дебатите, как да намериш най-доброто от себе си пред публика и да импровизираш при най-високо напрежение. Удивително е колко много можеш да научиш под формата на игра и как неусетно ставаш по-социален, дори да не си от най-приказливите. Оттук нататък имам време да използвам наученото, но на всеки мой връстник мога да кажа: ”Искам ощееееееее!” 


По време на проекта бяха преодолявани стереотипи и бяха разглеждани критични гледни точки, за да се открият начини за ефективна дискусия. Дебатите са един от механизмите, чрез които гражданите могат да опонират на властта като хора, граждани, избиратели, потребители. Младежите представят различни "решения" чрез неформални методи. В груповите сесии младежите разискват различни теми и общуват с млади хора от различни европейски държави.

Идеята на младежките дебати е младите хора да открият принципите на дебатите, да общуват, да говорят на чужд език, да се забавляват. Така те неусетно опознават чужди култури и езици, стават част от мултикултурното общуване, чрез което се възпитават ценности като солидарност и толерантност. Чрез тези проекти се постига европейска интеграцията и се подобрява достъпа до информация.

Така младите хора откриват по-добри възможности за професионална и социална реализация. А младежките организации изграждат мрежи, които работят заедно за създаване на едно толерантно и мултикултурно общество. Проектите насърчават организациите да реализират общи международни младежки проекти, като черпят от опита на колегите си и като се запознаят с нови инструменти и решения за работа с младежи.


Коментари