Публикация

Образни и инвазивни изследвания при неясно фебрилно състояние

сп. Обща медицина, 2016, бр. 2, стр. 37-45


Baymakova M, Demirev A, Plochev K. Imaging and invasive procedures in fever of unknown origin [in Bulgarian]. General Medicine 2016; 18(2): 37-45.

 

SJR (2016): 0.125

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"
01 август 2016

 

Прикачени файлове

34_Baymakova.pdf

Коментари