Публикация

Спира продажбата на Moex, използван за лечение на есенциална хипертония

У нас няма други разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Moexipril


Притежателят на разрешението за употреба – UCB Pharma GmbH, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 21.06.2016 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствените продукти Moex 7.5 mg film-coated tablet x 30 и Moex 15 mg film-coated tablet x 30, съдържащи активното вещество Moexipril.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти (самостоятелно, като първоначална терапия или в комбинация с представители на други класове антихипертензивни лекарства).

След извършена проверка в базата данни на разрешените за употреба лекарствени продукти в България, се установи, че към дата 28.07.2016 г. няма други разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Moexipril.


Коментари