Спира продажбата на Moex, използван за лечение на есенциална хипертония
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Спира продажбата на Moex, използван за лечение на есенциална хипертония

Спира продажбата на Moex, използван за лечение на есенциална хипертония

У нас няма други разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Moexipril

Притежателят на разрешението за употреба – UCB Pharma GmbH, е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 21.06.2016 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствените продукти Moex 7.5 mg film-coated tablet x 30 и Moex 15 mg film-coated tablet x 30, съдържащи активното вещество Moexipril.

Терапевтични показания: лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти (самостоятелно, като първоначална терапия или в комбинация с представители на други класове антихипертензивни лекарства).

След извършена проверка в базата данни на разрешените за употреба лекарствени продукти в България, се установи, че към дата 28.07.2016 г. няма други разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи активното вещество Moexipril.


Мнения