Публикация

13 места за специализанти в Националната кардиологична болница през новата учебна година

Кандидатите могат да подадат документи до 13 август


Националната кардиологична болница обяви свободни места за специализации за учебната 2016/2017 г.:

I. Свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД:

  • „лекар-специализант по Кардиология” – 4 места;
  • „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 1 място;

II. Свободни места за други лекари:

  • „лекар-специализант по Кардиология” – 2 места;
  • „лекар-специализант по Съдова хирургия” – 2 места;
  • „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 2 места;
  • „лекар-специализант” по Нервни болести: – 2 места;

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят:

  • Заявление в свободен текст;
  • Автобиография по европейски образец;
  • Мотивационно писмо;
  • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина.

Кандидатите за длъжностите: лекар-специализант по Кардиология и лекар-специализант по нервни болести следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 4,50.

Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 13.08.2016 г.

За допълнителна информация: http://blog.hearthospital.bg/

" }-->

Коментари