НЗОК отложи пълната реимбурсация на лекарства за хипертония
CredoMedia: in focus
CredoMedia: in focus
Компания
НЗОК отложи пълната реимбурсация на лекарства за хипертония

НЗОК отложи пълната реимбурсация на лекарства за хипертония

Надзорният съвет на НЗОК взе решени да отложи за 1 април 2017 г. пълната реимбурсация на базовите медикаменти за есенциална хипертония.

В момента НЗОК не разполага с достатъчно средства, за да започне да реимбурсира напълно част от медикаментите за лечение на есенциална хипертония. Това става ясно от стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет на здравната каса, проведено на 27 юли. Предложението за това бе направено през март месец от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов и засягаше базовите лекарства за лечение на заболяването. В момента НЗОК покрива между 25 и 75% от тяхната стойност. Тогава министърът обяви, че тази мярка е в изпълнение на Националната здравна стратегия, където има заложена борба със социално-значимите заболявания.

По време на заседанието на надзора представителят на Министерството на здравеопазването д-р Бойко Пенков, който е зам.- министър, напомни, че надзорниците са одобрили въпросната промяна. Тя е заложена в преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 10 - чл. 4а, ал. 7.  „Знаем, че сме на първо място по инсулт българите. Това сме го решили. Искам да предложа, тъй като сега правейки допълнителен анализ виждаме, че към настоящия етап на бюджетното въздействие към настоящия момент ще има допълнителен натиск върху бюджета и затова правя едно предложение действието на тази разпоредба да бъде отложено от 1 април 2017 година и да го предложим на министъра на здравеопазването да го разгледа и ако го приеме да го публикува в „Държавен вестник“, каза той. Предложението му бе одобрено от присъстващите на заседанието надзорници. 

Проблемът с ниската реимбурсация на много от медикаментите от години се обсъжда в здравните среди. Редица организации и дори политици са обяснявали, че в страната ни има един от най-ниските проценти на реимбурсация в Европа и това трябва да се промени – в момента у нас хората доплащат средно около 60%. Същевременно касата постоянно притиска производителите за нови и нови отстъпки, а когато тя плаща само 25% или 50% от цената, това не се усеща от джоба на потребителя. При напълно заплатените лекарства пък често случва те да липсват в аптеките, а там да се предлагат поскъпите им еквиваленти.

Предложението на д-р Москов за 100% реимбурсация на лекарствата за хипертония пък засяга изключително най-евтините и на някои цената им е дори по-ниска от потребителската лекарска такса. Проблемът тук е, че много от пациентите предпочитат да си ги купуват сами, защото не желаят да се редят на опашки пред лекарските кабинети само за една рецепта. 

Реклама

Мнения

Това не е ли дискриминация по диагноза?