Публикация

Предстоят съкращения и преструктуриране в здравната каса?

Предложението ще се обсъжда на следващо заседание на Надзорния съвет на институцията


Сериозно преструктуриране се готви в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съпроводено от съкращения на персонал, съобщава investor.bg, като цитира стенограмата от последното заседание на Надзорния съвет на институцията.

От изказванията по време на заседанието става ясно, че касата е поръчала на външна компания да изготви функционален анализ, на базата на който да се направят промените.

От изказване на един от надзорниците - д-р Иван Кокалов, се разбира, че има предложение на управителя на касата д-р Глинка Комитов за сливане на дирекции и съкращаване на персонал, изтъква изданието.

„Аз още отсега искам да ви кажа, че няма да приема сливането и правенето на някакви мега дирекции – извънболнична, болнична, контрол и не знам си какво...“, казва д-р Кокалов по време на заседанието.

Той отбелязва, че повече отговорности се вменяват на подуправителя на фонда, а не на управителя, както следва да бъде. „... за мен управителят е натоварен да отговаря за всичко и трябва точно да се разпише за какво ще отговаря подуправителя“, посочва в изказването си той.

Д-р Кокалов призовава и за това предложенията за преструктуриране на институцията да са мотивирани. „Ако търсим само финансовия ефект, просто няма да се случи ... говорим за структура, която не се създава от днес, има си създадени връзки. И дайте да направим нещо, което ще работи, а не да търсим финансовия ефект“, казва Кокалов.

Той споменава за обсъждана нова дирекция за прогнози и анализи, като подчертава, че подобни преструктурирания трябва да са обмислени и съгласувани с двата синдиката към касата. Другият представител на синдикатите в надзора - д-р Тома Томов, допълва, че създаването на нови дирекции трябва да става само от Министерския съвет.

„Тези хора, които са на пенсионна възраст, вероятно ще ги пенсионираме, освобождава ли се мястото или съкращаваме мястото? Всичко това трябва да бъде обяснено“, казва още д-р Кокалов, цитиран от сайта.

От коментара на председателя на надзора Кирил Ананиев става ясно, че се предлагат съкращения. „Те не са самоцелни и никой няма да прави икономии. Ще се даде възможност да увеличим заплатите на тези хора, които работят за никакви пари. Това ще е стимул за работа“, казва Ананиев.

Тома Томов настоява за въпросния функционален анализ да бъде предоставен на Надзорния съвет и пита как предложените в него промени ще подобрят работата на институцията.

„Основното, което се предлага в анализа, е промяна в контролните дирекции...другото е числеността“, уточнява д-р Глинка Комитов.

Надзорниците отлагат обсъждането на анализа за следващото заседание, допълва изданието.


Коментари

"И дайте да направим нещо, което ще работи, а не да търсим финансовия ефект“, казва Кокалов. Дайте да приложим същия принцип при определяне цената на клиничните пътеки.

И много важно- всички съкратени от областите места се трансформират в нови такива в София.Така областните градове ще изпитат това ,което малките градове из България преживяват от десетилетия.

И без това ЗЗОЛ и договорните партньори намаляват,без "големите инвестиции" в здравеопазването,разбира се...

Пак ще се търсят служби за определени хора ,а не хора за определени позиции.Ново предложение- 3-5 служители на област добре ли ви звучи?