Публикация

Представители на "Диабет и предиабет" и БАД участваха в проекта "Let's hug each other"

Представителите на диабетните организации участваха в европейския проект в Турция в град Аджакоджа.


Участниците участваха в проекта, който включваше уъркшопи, дискусии и други методи от неформалното обучение.

Европейският проект бе финансиран по програма Еразъм+, подпрограма КА1.

24-ма участници от 8 организации от 8 държави обмениха опит по темите на интеграцията и бежанската криза.

Проектът беше пример за това как се създават общи ценности и идеи. По този начин може да се решат различни обществени проблеми като бежанската криза.

Сред участниците от Гърция, Турция и Португалия имаше хора, които лично са участвали в спасителни операции и са били доброволци в лагерите за бежанци.


Проектът разгледа въпроса дали е възможно гражданите да променят отношението на обществото към бежанците и да повлияят върху бежанската криза.

По време на проекта на вниманието на участниците бяха поставени основни проблеми от политиката, изграждането на стереотипи, активното гражданско общество.

С помощта на тренера Сашко Йованов от Македония участниците обсъждаха механизмите, по които гражданите могат да повлияят върху отговорните за взимане на решения и върху обществото като цяло.

Бяха използвани различни методи на неформалното обучение презентации, симулации, дискусии, работилници, групови сесии.

Част от тренинг курса беше и мултикултурното общуване, чрез което се възпитават ценности като солидарност и толерантност.

Според участниците такива проекти наистина променят нагласи към другите нации, към света. Те са урок по дебати, по общуване, по приятелство.


" }-->

Коментари