Публикация

Първа международна среща на „Спорт в Европа всеки ден”

В рамките на 18 месеца нестопански организации от 7 европейски държави, координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт”, ще събират и анализират добри спортни практики от Европа и света.


В град Сасари, Италия, се проведе първа международна среща на консорциума, който ще реализира проект за стратегическо партньорство по програма „Еразъм+“. Проектът „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ ще продължи 18 месеца. Дейностите са свързани с подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първото и второто издание на Европейската седмица на спорта – 2013 и 2014 година.

Проектът ще насърчава участието на хора от всички възрасти в спорт и физическа активност. Това стратегическо партньорство ще бъде фокусирано в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики. България е координатор на проекта. От всички участващи държави ще вземат участие по четирима представители – координатор, спортен експерт, експерт изследвания и отговорник за политиките.

По време на първата среща в Италия всички партньори представиха подробна информация за ситуацията и проблемите пред физическата активност в града и страната им. Участниците представиха техните организации, градове, държави, сегашното състояние на нивата на физическата активност.

Настоящото партньорство на 7 държави, координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт” ще изпълнява различни дейности на местно, национално и международно ниво за събиране и споделяне на добри спортни практики от Европа и света, които могат лесно да се приложат в посочените области. Проектът ще събере всички добри практики реализирани и през 2015 г. и 2016 г.

Тези добри практики ще бъдат много полезни при планирането на следващите издания на "Европейската седмица на спорта" и други събития за насърчаване на здравето и физическа активност чрез засилено участие и равен достъп до спорта за всички. Всички дейности в този проект ще бъдат посветени на предоставяне на отворени ресурси с фокус върху конкретни целеви групи и възможности, за да се наложи движението като част от ежедневната програма на все повече и повече хора в Европа.

Партньорите ще се опитат да създадат пряк път между целевите групи - спортни, здравни и младежки специалисти и организации от една страна, и от друга - учебни заведения, деца, младежи, работещи хора, хора във възрастта 55+. Проектът ще се стреми да обхване и местни власти, неправителствени организации, националните органи в градовете и малките населени места. Друг акцент е промотирането на физическата активност като "положителна медицина" за лично, професионално и социално развитие на гражданите на Европа.


Основни цели на проекта: Подобрено споделяне и популяризиране на добри практики в областта на спорта и физическата активност. Събиране на добри практики от предишните издания на Европейската седмица на спорта. Укрепване на  доказателствената основа за разработване на политики (проучвания, събиране на данни, изследвания) на местно, национално и европейско ниво. Подобряване на доброто управление в спорта с бърз достъп до ресурси.

Проектът цели още: Увеличаване на знанията и информираността по отношение на спорта и физическата активност, между институции и организации, работещи в областта на спорта и физическата активност. Насърчаване създаването и разпространението на инструменти за различни професионални групи, които да мотивират повече хора да спортуват в ежедневния живот. 

Ще бъдат разработени 8 ръководства за добри практики (Как да бъдем активни всеки ден за деца; Как да бъдем активни всеки ден за младежта; Как да бъдем активни всеки ден в училище; Как да бъдем активни всеки ден за работещите хора; Как да бъдем активни всеки ден за възрастните хора; Как да бъдем активни всеки ден в града; Как да бъдем активни всеки ден в малките населени места; Наръчник за добри практики за употреба предишните издания на Европейската седмица на спорта - 2015 г. и 2016 г.

Всяко от ръководствата ще се събере възможно най-добрите практики от Европа и света със съвети за изпълнение на всяка от темите и ще бъдат публикувани като безплатните образователни източници, достъпни за неправителствени организации, спортни организации, местни/регионални/национални институции и други заинтересовани. 

Ще бъде изработена Образователна платформа и Android / IPhone приложение - иновативна база данни на "спортни идеи". В тази база данни можете да заложите място на живеене, вашата професия, вашата възрастова група и базата ще ви даде идеи как можете да бъдате активни всеки ден. 

Ще се създаде иновативна мрежа от професионалисти, посветени на активен начин на живот от различни части на Европа, които ще бъдат ангажирани с проекта не само по време на неговото действие, но също така и след края на проекта с развитие и допълване на базата данни за добри практики. 

Ще се създадат условия за овластяване на специалисти от различни области с инструменти и средства, за да действат свободно в ежедневната си работа с всички посочени групи. 

Проектът „Спорт в Европа всеки ден” е с общ бюджет 96 321 евро и ще се изпълнява в партньорството между България, Италия, Хърватска, Унгария, Литва, Полша, Словакия и е комбинация от спортни, младежки и образователни институции с различен обхват на дейности.Коментари