Публикация

Изследвания за детска градина в ДКЦ ІІ- Плевен

Вижте диагностичните пакети на ДКЦ II Плевен


Клиничната лаборатория при ДКЦ 2 Плевен изпълнява широка гама от хематологични, биохимични, имунологични, хемостазни и уринни изследвания. Всички те могат да бъдат изработени и получени от пациентите в рамките на работния ден, в който е взета пробата. Лабораторията работи с модерни апарати, позволяващо бързо и качествено извършване на анализите. Подновяването на апаратите с нови такива, гарантира високо качество на направените анализи.Последният нов апарат е електролитен анализатор за Na/K/Cl. В лабораторията се извършва ежедневен вътрешно-лабораторен качествен контрол, а участието във външен контрол за оценка на качеството осигурява сертификати за сключване на договор с РЗОК.

Във връзка с предстоящия прием на деца в детските заведения, лабораториите при ДКЦ 2 Плевен предлагат финансови облекчения и пакетни цени:

Изследвания за детска градина за новопостъпили деца

ПКК, Урина, Микробиологично изследване на фецес, Паразитологични изследвания, Васерман на родител – 21,00 лв.

Изследвания за детска градина

Микробиологично изследване на фецес, Паразитологични изследвания – 11,00 лв.

Издаване и презаверка на здравна книжка – 14,00 лв.

" }-->

Коментари