Публикация

Ранни смущения на паметта и стареене на мозъка (ВИДЕО)

Най-добре е да се вземат мерки още при първите прояви на когнитивни нарушения, твърди проф. Любомир Хараланов, началник на Клиниката по неврология в НКБ


Има нормални физиологични процеси на стареене на мозъка, но има и болестни, и е важно да можем да ги разграничим. Леките когнитивни нарушения са първите прояви на т.нар.ментални смущения, свързани с паметта и с екзекутивните функции. Пациентът може дори и да не ги забележи. Проблемите забелязват по-скоро близките, които са ежедневно до него. Проявите са най-често забравяне на дати и факти, объркване, грешки при готвене, несъобразителност. При пазаруване се наблюдава специфично предоверяване  - даваш пари и грешиш, чакаш да ти върнат без яснота за рестото, прибираш машинално или погрешно обвиняваш продавача. Нормалният и подвижен мозък държи подобни неща под контрол и така непрекъснато се поддържа. Пациенти, които не са в социална среда, изискваща непрекъснато добра кондиция, няма да го забележат. Същото важи за хора на физическия труд и  по-ниско образовани. Проблемите обаче проличават рязко при хората на умствения труд.

Мерките трябва да се вземат колкото е възможно по-рано - още с настъпването на лекото когнитивно нарушение. В самото начало може да се помогне най-ефективно и състоянието да се задържи, без се стига до по-сериозни нови загуби на памет и неспособност за изпълнение на основни дейности, свързани с нормалното ежедневие.

Ключова важност за съхраняването на личността имат умствените занимания. Ежедневното четене на книги, решаването на кръстословици, движението, посещаването на културни мероприятия, търсенето на комуникативна среда са активности, които могат доста резултатно да спрат нежелан, галопиращ и стресов сриване.

В чист вид началните когнитивни нарушения се срещат най-често при мозъчно-съдови заболявания и особено при свързаност и с хронични сърдечно-съдови проблеми. Друга форма са дегенеративните заболявания на мозъка, като най-честата е болестта на Алцхаймер, при която водещи са конгнитивни нарушения. Разликата между едното и другото е значима, особено когато е свързана с избора на лечение. Когато се установи начална деменция от алцхаймеров тип, носеща съответните характерни начални когнитивни нарушения, се бърза със започване на специфично  медикаментозно лечение. Но, ако става въпрос за мозъчно съдови заболявания, т.е. за проявление на т.нар. болест на малките мозъчни съдове, където причината е нарушаване на капилярното кръвоснабдяване на мозъка, терапевтичния подход е различен.

Има сериозни проучвания и лекарства с потенциал да помогнат влошаването на състоянието на мозъка да се забави, и то с години. И тук, понякога не е необходимо използване голямата химия, биохимия, голямата фармакология. На пазара много добре работещи хранителни добавки, включващи  различни и полезни за организма съставки. Те подпомагат за овладяване на ред процеси, включително и при случаи на мозъчно-съдова болест. Чрез тях, още преди да имаме проявено ясно болестно състояние, е възможно да се влияе на естественото стареене на мозъка, като допълнение към лечението с цел повлияване на склонност да настъпва ранна апоптоза, унищожаваща мозъчните клетки.

Сред тези препарати е Мемостор. Откакто е на нашия пазар, той буквално ни развързва ръцете на нас, невролозите, чиято немалка задача – в целия сложен комплекс от наши задачи  - е да подпомогнем нормалното стареене, особено при установени начални съдови заболявания. Специално предимство на Мемостор е неговата поливалентност. Съдържа много добри, полезни и работещи за човешкия мозък съставки като уридин, цитидин, глутамин, пантенова киселина, желязо, които работят много добре в  комплекс. Цитидин генерира нови връзки между невроните, уридин има отношение към енергийното изчерпване на самата нервна клетка, той е важен енергетик. И желязото има положителен ефект, като в конкретната формула използването му не води до най-честото нежелано странично  действие - констипация.

При начална мозъчно-съдова болест ефектът на Мемостор е най-значителен. При по-леки инсулти, без да е част от алгоритъма за лечение, той може да подпомогне поддържането на мозъчните функции чрез своите енергизиращи съставки и да подобри мотивацията на болните. При хората с инсулт е много важно да се преодолее усещането за инвалидизация. Мемостор помага за справяне със слединсултната депресия и тревожност и връща енергията, като  възстановява физиологично дохранване на клетките и функцията им в управлението на тялото. 

Коментари