Публикация

Становище относно отлагането на 100% реимбурсацията на лекарствата за хипертония

БГ ФармА изказва съжаление, че основната мярка за по-ефективно лечение на високото кръвно без доплащане се отлага във времето


Във връзка с решение на НС на НЗОК от 27.07.2016 г. относно отлагане на 100% реимбурсацията на лекарствата за есенциална (първична) артериална хипертония за 01.04.2017 г. и предложение към МЗ за съответно изменение на Наредба 10, бихме искали да изкажем нашето голямо съжаление за това, че основната прогенерична мярка предложена от МЗ и приведена в изпълнение от НС на НЗОК и МЗ, чрез гласуваната и обнародвана промяна в Наредба 10 се отлага значително във времето и замислената реформа от министър Москов и екипа на МЗ в полза на пациентите с това заболяване на практика спира.

Искаме отново да изкажем  подкрепата на всички членове на БГФармА за въвеждане на 100% реимбурсиране на лекарствата за есенциална (първична) артериална хипертония, тъй като целта на мерки като тази е да се въведе условие за по-ефективно лечение без доплащане на български пациенти, които са в риск от развиване на инфаркти и инсулти, да се намали процента на пациентите, които не се лекуват поради високо ниво на доплащане и в дългосрочен план да се увеличат икономиите в здравната система, поради по-малки разходи свързани със сериозни  кардиологични инциденти и хоспитализации, както и да се увеличи възрастовата граница на работоспособност на българското население. 

Аргументите против въвеждане на 100% реимбурсиране при социално-значими терапии, свързани с недостиг на средства в бюджета на НЗОК или с проблеми в информационната система на касата са недостатъчно основателни, и несъизмерими със здравните и социално-икономическите ползи от въвеждането на подобни мерки. Именно по този начин ще се постигнат дългосрочни бюджетни икономии и финансова устойчивост на Националната здравно-осигурителна каса в държава, където пациентите доплащат с пари от джоба си до 75 % от стойността на необходимите им лекарства, по който показател се нареждаме на незавидното първо място от страните в ЕС.

Членовете на БГФармА са социално-отговорни български и международни компании, които спомагат за увеличаване на достъпа на пациентите до доказано ефикасно и безопасно лечение на достъпни цени и за реализирането на стотици милиони лева икономии за здравната система в най-бедната страна в Европа и над 35 милиарда евро годишно в страните членки на ЕС. Приехме с разбиране 70%-ното обвързване на цената на всички генерици спрямо цената на оригиналния медикамент, промяна в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране  и регистриране на цените на лекарствените продукти, която предстои да бъде обнародвана в ДВ, като се надявахме, че освободения финансов ресурс ще бъде използван за реализиране на отменената важна и основна прогенерична мярка за 100% реимбурсация на медикаментите за лечение на есенциална (първична) артериална хипертония. За съжаление на българските пациенти, Надзорният съвет на НЗОК не намери финансови резерви за реализиране на тази наложителна и важна част от здравната реформа за осигуряването на реален достъп до лечение на пациентите с най-тежкото социалнозначимо заболяване с една от най-високите смъртности.

Считаме, че прогенеричната лекарствена политика както в страната, така и в ЕС не може да има алтернатива, защото сме убедени, че именно генеричните производители и про-генеричната политика са ключовите фактори за постигане на стабилност и устойчиво развитие на здравните системи в Европа и света.

" }-->

Коментари

С какво "вторичните" хипертоници са по-лоши от "първичните", че да доплащат повече?