Публикация

По-малко калории, по-дълъг живот


Екип от университета в Алабама /САЩ/ провел проучване на механизмите, по които понижената калорийна стойност и особено намаленото потребление на глюкоза продължава живота на клетките.

Резултатите, публикувани във FASEB Journal, може да доведат до разработването на нови препарати и методи на лечение, забавящи стареенето и предотвратяващи появата на рак, както и на други болести, съпътстващи напредването на възрастта.

В рамките на експеримента била проследена генната активност на клетките. Пониженото ниво на глюкозата повишило активността на гена, от който зависи теломеразата /фермент, оказващ влияние върху продължителността на живота/, и понижила активността на гена р16, забавящ ръста.

Причината за този ефект била свързана не с генни мутации, а непосредствено с начина на хранене на клетките, подчертават изследователите. 

Коментари