Публикация

В ЕС одобриха нов медикамент за диабет тип 2 на АстраЗенека

Qtern е предназначен за възрастни над 18 години с диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол


АстраЗенека обяви, че Европейската комисия е одобрила таблетки за лечение на диабет тип 2 Qtern (saxagliptin и dapagliflozin) във всички 28 страни-членки на Европейския съюз, включително Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Фиксираната доза на комбинацията между saxagliptin (саксаглиптин) и dapagliflozin (дапаглифлозин) е първият DPP-4i/SGLT-2i комбиниран продукт,  одобрен в Европа.

Qtern е предназначен за възрастни над 18 години с диабет тип 2 за подобряване на гликемичния контрол, когато с метформин и/или сулфонилуреа и един от моно-компонентите на Qtern самостоятелно не се постига адекватен контрол, или когато пациентът вече се лекува с комбинация от два медикамента saxagliptin и dapagliflozin.

Eлизабет Бьорк, вицепрезидент на дивизия „Сърдечно-съдови и метаболитни заболявания“ към Global Medicines Development в АстраЗенека казва: "Почти половината от всички хора с диабет тип 2 не са в състояние да постигнат целите на  лечението си и така рискуват развитие на усложнения, дължащи се на хипергликемия.  Qtern е първият комбиниран по рода си продукт, одобрен в Европа и важна нова алтернатива за лечение, която ще  помогне на пациентите да достигнат целите чрез мощно понижаване на HbA1c."

Одобрението на продукта се основава на данни от три проучвания при диабет тип 2, представени на Европейската агенция по лекарствата. В две от проучванията, комбинацията на saxagliptin и dapagliflozin с метформин води до статистически значимо понижение на HbA1c в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо. Допълнително проучване показва, че комбинацията на saxagliptin и dapagliflozin добавен към метформин води до статистически по-добро понижение на HbA1c в сравнение с пациентите, лекувани със saxagliptin или dapagliflozin, добавен към метформин. В тези проучвания, профилът на безопасност на Qtern е подобен на известните профили на безопасност на saxagliptin и dapagliflozin.

Повече новини от областта на медицината, видео презентации на български и международни водещи специалисти можете да видите на www.azcontact.bg – Интернет сайт в помощ на лекаря.

" }-->

Коментари