Публикация

Най-модерният ехокардиограф заработи във верига болници „Медлайн“-„Централ Хоспитал“

Апаратът дава перфектна оценка на клапните болести на сърцето


Последно поколение ехокардиограф от най-висок премиум клас вече работи в отделението по кардиология на верига болници „Медлайн“-„Централ Хоспитал“ в Пловдив. Благодарение на него нашето отделение стана най-доброто крадиологично неинвазивно звено под тепетата, тъй като техниката няма аналог в града, заяви началникът д-р Камелия Акабалиева.

Новата иновативна платформа и „cSound“-технологията позволяват на лекарите да получат изключително качество на клиничния образ както в 2D, така и в доплер режим. Ехокардиографът разполага с последно поколение технологии - редуцира зърнестите артефакти, образът е мултипланарен - получен от различни равнини на сканиране в реално време, има ясно обособени граници и висока контрастна резолюция, които спомагат за надеждна диагностика. Гамата от информация е изключително богата, която до този момент лекуващият лекар можеше да получи само чрез инвазивно изследване – коронаро- и вентриколография, посочи д-р Теофил Груев.

Апаратът дава перфектна оценка на клапните болести на сърцето като ревматичен ендокардит, пролапс и при исхемична болест на сърцето /б.а.-известна сред пациентите като стенокардия или гръдна жаба/. Може да открие рано дефект в кръвоснабдяването на сърцето и увреждане на миокарда, както и ранни стадии на исхемичната болест. Това позволява да се почне навреме лечение, за да се предотвратят инфаркти.

С този апарат се правят също изследванията на пациентите с онкологични заболявания в болниците, за да се предвидят рисковете за онези, на които се прави химиотерапия, тъй като процедурата е токсична за сърцето.

Апаратурата дава възможност за анализ и оценка на миокардната функция  чрез познатите рутинни методики, но с изключителна точност и прецизност. Притежава редица иновативни програми за изследване степента на тъканна деформация, както и за пълна обща и сегментна оценка на движението на сърдечната стена, комбинирайки три различни надлъжни равнини в един детайлен образ.

Записът на данните (образи, доплер, кино) в оригиналната им кадрова честота позволява детайлен анализ на клиничните образи и осигурява диагностична сигурност. Този обстоен процес дава възможност за обективно проследяване на клиничното състояние на пациентите, съпоставяйки съхранената информацията при няколко последователни прегледа.

Чрез новата техника освен ехокардиография извършваме изследвания като стрес тест под ехографски контрол, контрастна ехокардиография, ехографска оценка за прилагане на сърдечна ресинхронизация (CRT) и триизмерна ехография на сърце, каза д-р Груев.

Според кардиолозите сърдечно-съдовите страдания държат първото място сред социално-значимите болести – освен че засягат голям брой хора, те се и подмладяват. За около 70% от пациентите с ИБС това е най-честата причина за смърт.

 

Коментари