Публикация

Какво е ЕМА?

Как тя помага на гражданите и здравните специалисти


ЕМА или Европейска агенция по лекарствата /http://www.ema.europa.eu/ поддържа лекарствени регистри в областта на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба  в ЕС, като:

•       Регистър на разрешените лекарства;

•       Регистър за лекарствата за редки болести;

•       Регистър на клинични изпитвания;

•       Регистър на нежеланите реакции на лекарствените продукти.

Продуктовата информация се превежда на всички 23 езика, на които говорят гражданите на страните, членки на ЕС.

В научните комитети на ЕМА и работните групи участват членове от  регулаторните институции  в ЕС и  месечно в комитетите на ЕМА се включват около 300 експерти от всички страни членки, като разходите на представителите на страните членки се поемат от Европейската комисия.

Четете още: Какви са предимствата на мрежата от дейности, които извършва ЕМА за граждани на ЕС

Източник: jivotatdnes.bg

Коментари