Публикация

ИАЛ започва процедура по регистрация на лекарство в ЕС

Продуктът съдържа активното вещество Ondansetron


От днес Изпълнителната агенция по лекарствата започва първата процедура за разрешаване за употреба на лекарствен продукт по взаимно признаване (MRP), за която Република България е референтна държава.

Продуктът съдържа активното вещество Ondansetron (as hydrochloride dihydrate), което се прилага за лечение на хора с гадене и повръщане, предизвикано от химио- или радиотерапия. В процедурата като засегната страна е включена Румъния. Екип от експерти на Изпълнителната агенция по лекарствата е изготвил цялостен оценъчен доклад за лекарствения продукт, предмет на тази процедура, който вече има издадено от ИАЛ национално разрешение за употреба в страната.

MRP процедурата се базира на взаимното признаване от държавите-членки на ЕС на издадено национално разрешение за употреба.

 

Коментари