Публикация

Националният център по заразни и паразитни болести с нов директор


Проф. Христо Тасков е новият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Той е доктор на медицинските науки с научна специалност „Имунология” и ст.н.с. I ст. с научна специалност „Имунология и алергология”.

Преди заемането на новата длъжност е бил заместник-директор на Националния център от 1993 г.

Д-р Тасков е завършил Висшия медицински институт в Пловдив.
Работил е в Катедрата по микробиология и имунология при ВМИ-Пловдив, ръководил е Националната референтна лаборатория по имунопатология и алергология.  

Проф. Тасков участва в разработването на националната политика, свързана с превенцията и изследването на вируса на СПИН. Той е консултант на Регионалното бюро за Европа на СЗО, участва във въвеждането на национален биологически и поведенчески надзор на ХИВ сред рисковите групи в региона на Централна и Източна Европа.

Ръководи и групата за разработване на Национална стратегия за ХИВ/СПИН и Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН.

Коментари