Публикация

Как да познаем, че човекът до нас е поразен от инсулт?

Навременната диагностига увеличава шансовете на пострадалия за оцеляване


1. Изкривената в една посока усмивка е тревожен сигнал - накарайте човекът, за когото предполагате, че е поразен от инсулт да се усмихне.
2. Лош знак е ако езикът е на една страна и виси леко отпуснат - помолете го да се изплези.
3. Нарушение на речта - Ако произнесе просто изречение от вида „Навън е много горещо" и думите не са в правилен ред или говорът е завален, то това със сигурност е обезпокоителен знак. Нарушението на речта е един от най-сигурните знаци, че човек претърпява инсулт.
4. Нека човекът да вдигне едновременно двете си ръце. Ако се касае за мозъчен удар, едната ръка ще бъде вдигната забавено или ще се наблюдава друг вид дисбаланс. Трудността при движение на едната от двете ръце или единия от двата крака е неблагоприятен признак. В случай, че двигателното затруднение е на лявата половина, то значи е пострадал десния дял на мозъка и обратното, затруднение на движението на десните крайници сочат за проблем с левия мозъчен дял.
Навременната диагностика и адекватното лечение увеличават шансовете на пострадалия за оцеляване. Затова ако се съмнявате, че наистина се касае за мозъчен удар, веднага потърсете медицинска помощ.

Коментари