Публикация

Семейни лекари недоволстват, че спешните медици не издават съобщение за смърт

Според НСОПЛБ това е незаконно и неетично


Работещите в Центровете за спешна помощ (лекари, фелдшери) масово отказват да издават съобщение за смърт при установяване на починал пациент, с аргумента, че това е ангажимент на общопрактикуващите лекари.

За това алармират от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) в писмо до здравния министър д-р Петър Москов.

В централата на сдружението са постъпили сигнали от техни колеги, които се сблъскват с този проблем. 

Същевременно в Наредба 14 на здравното министерство за медицинските критерии и реда за установяване смърт ясно е разписано, че „установяването на смърт, настъпила извън лечебно заведение, се извършва от лекар, а при липса на лекар – от фелдшер“.

„Явно е, че установяването на смъртта и издаването на съобщение за смърт не е задължение и ангажимент единствено и само на общопрактикуващите лекари. Такова не произтича от нито един нормативен документ.

Факт е и че общопрактикуващите лекари са в обективна невъзможност да извършват изцяло тази дейност, дори да им беше вменена. Например през нощта, при отсъствие от населеното място, ако човекът е починал в друг град или държава и др.“, коментират от НСОПЛБ.

От сдружението публикуват и писмата на свои колеги от Свиленград, Харманли и Разград. Те недоволстват от факта, че при сключен договор с Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), спешните медици отказват да издадат документ при установена смърт на пациент.

„С особена сила възникна проблемът след сключване на договори между ЦСМП и ОПЛ в града за оказване на неотложна помощ в извънработното време на общопрактикуващите лекари, които не са задължени в извънработно време да са в населеното място. Това доведе до там, че близки на починалия обикалят по къщите на други лекари и молят да им се издаде съобщение за смърт, която е установена от дежурен лекар или фелдшер в Спешна помощ“, пишат общопрактикуващите лекари от Свиленград. 

Те дават за пример случай от 26 юли, при който пациент е починал в дома си, дежурният лекар в Центъра за спешна медицинска помощ е установил смъртта, но категорично е отказал да издаде „Съобщение за смърт“ с мотива, че не му влиза в задълженията.

Считаме, че това е меко казано неетично спрямо починалия, близките и колегите.

Ако колегите се чувстват некомпетентни, да се помисли за допълнителната им квалификация“, отбелязват в писмото си лекарите.

Ситуацията в Харманли е идентична и възниква след подписване на договор между семейните лекари и спешната помощ. 

„Още в самото начало се появи проблемът с установяване на смъртта на пациент и със съставяне на съобщението за смърт. Честа практика е близките да чакат личния лекар за издаване на съобщението за смърт, след като екип на спешна помощ е установил смъртта. Подобни практики обезсмислят сключването на договори между ОПЛ и ЦСМП“, твърдят общопрактикувашите медици.

„Общопрактикуващият лекар е длъжен да посети починалия в уговорено с близките време и едва тогава да вземе решение за издаване на съобщение за смърт. Остават обаче нерешени въпроси: какво се случва със здравнонеосигурените лица, как се процедира при настъпване на смърт в друго населено място, как се постъпва, когато се случва на публично място, а ОПЛ не е в състояние да пристигне своевременно. Налага се логичният извод, че отново има ангажимент ЦСМП. 

Нужна е колегиалност, нужно е разбиране в част от случаите. Важно е уреждането на тези въпроси в договорите за дежурните кабинети“, допълват в писмото си семейните лекари.


Пълният текст на писмата може да видите в прикачените файлове.Прикачени файлове

1_22_martvoproveritelstvo.pdf
4_razgrad.pdf
2_49_jalba_svilengrad.pdf
3_52_opl_harmanli_saobshtenie_za_s...
5_otogovor_rzi.pdf

Коментари