Публикация

В МУ-Плевен се открива научноизследователски институт

В него ще се извършват изследвания и дейност, насочени към развитието на медицината, подобряването на здравето и качеството на живот


Министерският съвет даде съгласието си в структурата на Медицинския университет в Плевен да бъде открит научноизследователски институт. Предложението е на Академичния съвет на висшето училище, съобщават от правителствената пресслужба.

Институтът е изследователско звено, в което ще се концентрират съвременна апаратура и оборудване, финансови средства и научен потенциал. Предвижда се в структурата му да бъдат включени научните сектори „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и „Диагностични и социални дейности“, секторите „Докторанти“ и „Студентско научно творчество“, библиотека, издателски център и научно списание.

Интердисциплинарни групи от изследователи на университета и други научни организации ще бъдат формирани в сфери като роботизирана инвазивна хирургия, теле- и 3D медицина, онкогенетика, сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания, редки болести и репродуктивна патология и др. Това ще даде възможност за провеждане на изследвания и дейност, насочени към развитието на медицината, подобряването на човешкото здраве и качеството на живот.

Изграждането и осъвременяването на дейността на научноизследователския институт ще се финансират със средства от бюджета на МУ-Плевен, от собствени приходи, от специалния фонд за провеждане на иновативни изследвания в университета, от Фонда за подпомагане на изследователската дейност на докторанти, постъпления от национални и международни програми за финансиране на научни проекти.


Коментари