Публикация

МЗ отлага правила за доплащане на лекарствата от пациентите

В проект на Министерството на здравеопазването се предлага отлагането за 2017 г. на текстове, свързани с образуването на цените на медикаментите от Позитивния лекарствен списък.


Министерството на здравеопазването предложи отлагането на влизане в сила на няколко законодателни мерки, свързани с ценообразуването на лекарствата. На интернет страницата на ведомството е качен Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (виж прикачените файлове). В него се предлага правилата на чл. 5, ал. 5 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата да се прилагат от 1 януари 2017 г., вместо от 1 септември 2016 г.

По силата на чл. 5, ал. 5 от наредбата, за медикаментите, които са включени в Позитивния лекарствен списък, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60  на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарството. Според министерството основната причина за отлагането на този текст е, че е необходимо по -продължително технологично време да бъде приспособен ефективно аптечният софтуер към новите изисквания. Посочено е също така, че трябва да бъде предвиден и контрол върху софтуера на НЗОК с оглед непротиворечиво отчитане на лекарствените продукти.

По силата на чл. 8, ал. 5 от наредбата, ако за медикамента не може да бъде намерена цена на производител в референтните държави, заявената цена в България не може да бъде по-висока от два пъти най-ниската цената в страна, която не е референтна.

От МЗ смятат, че би било целесъобразно прилагането на двата текста да се отложи, защото анализ на предстоящите промени показва допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към тези изисквания. Според ведомството по този начин няма да се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти. „В резултат от приемане на постановлението ще се осигури достатъчно време за подготовка за изпълнение на изискванията на наредбата в частта, свързана с доплащането на лекарствените продукти от пациентите и с формирането на лекарствените продукти, за които няма цени в референтните държави“, се казва в мотивите на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов към проекта. 

Прикачени файлове

proekt-naredba-ceni-16-08-2016.pdf
doklad-ms_pms_nar-ceni-16-08-2016.pdf

Коментари