Опаковките от картон водят до рак
Животът днес
Животът днес
Компания
Опаковките от картон водят до рак

Опаковките от картон водят до рак

Изследване на швейцарски специалисти сочи вредите от картонените опаковки

 Продуктите в картонени опаковки са опасни за здравето - сигнализират швейцарски учени. В особена сила това важи  за брашното, ориза, макаронените изделия. За получаване на опаковъчния картон се използват стара хартия и минерални масла в боята - вещества, които замърсяват хранителните продукти, което ги прави вредни за продуктите, съхранявани в тях .

Проведен щателен анализ потвърждава становището на швейцарските учени беше потвърдено .Анализът установил  установил неколкократно превишаване  на нормите за съдържание на минерални масла в опакованите продукти. Тези вещества могат да провокират възпаление на вътрешните органи и дори рак.

Източник: jivotatdnes.bg


Мнения