Публикация

Опаковките от картон водят до рак

Изследване на швейцарски специалисти сочи вредите от картонените опаковки


 Продуктите в картонени опаковки са опасни за здравето - сигнализират швейцарски учени. В особена сила това важи  за брашното, ориза, макаронените изделия. За получаване на опаковъчния картон се използват стара хартия и минерални масла в боята - вещества, които замърсяват хранителните продукти, което ги прави вредни за продуктите, съхранявани в тях .

Проведен щателен анализ потвърждава становището на швейцарските учени беше потвърдено .Анализът установил  установил неколкократно превишаване  на нормите за съдържание на минерални масла в опакованите продукти. Тези вещества могат да провокират възпаление на вътрешните органи и дори рак.

Източник: jivotatdnes.bg


Коментари