Публикация

Болните от туберкулоза са намалели двойно

Туберкулозата може да увреди всички органи на човешкото тяло


Броят на пациентите с туберкулоза е намалял почти двойно в периода 2007-2015 г. Това е станало благодарение на подкрепата на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и в резултат на реализиране на програмата „Подобряване на укрепването на Националната програма по туберкулоза“, съобщава Министерството на здравеопазването.

От 1.10.2015 г. до 30.06.2016 г. общият размер на предоставените средства е 1 221 862 евро, а извършените досега разходи по програмата са 831 222 евро.

Средствата се разпределят в 28 лечебни заведения  - за наемане на патронажи сестри и обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение на болните, за лекарства, за медицински изделия и оборудване, както и за 21 НПО-та, работещи активно с рисковите групи. 

Целта на програмата е устойчива обществена система на здравеопазване с качествена диагностика на туберкулозата, превенция, лечение и грижи, уточняват от министерството.

Всички инициирани обществени поръчки по програмата са заложени в работния план и бюджет и са одобрени от Глобалния фонд.

Туберкулозата е хронично заразно заболяване, което може да увреди всички органи на човешкото тяло, но засяга главно белите дробове и по-рядко костно-ставната, пикочо-половата, гастроинтестиналната система, кожата, очите и др. Туберкулозата е лечима, особено при ранното й откриване

Коментари