Публикация

Д. Денев: Лекарства изчезват от пазара заради ценообразуването

През последните три години повече медикаменти отпадат, отколкото се появяват на пазара


В ЕС има само още две държави, освен България, които ползват общата ставка на ДДС и върху лекарствата – Германия и Дания. 

Това заяви Деян Денев от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България пред БНР.

Той припомни, че лекарственият списък постоянно се променя.

 „Включват се нови продукти, а от друга страна отпадат продукти, които вече не са нужни, тоест има постоянна динамика. През последните три години обаче се наблюдава, че продуктите, които навлизат, са доста по-малко от тези, които отпадат от лекарствения пазар. 

Когато един производител оттегли продукта си, други продукти, на различни производители, но със същата активна съставка остават на пазара. Задълбочава се обаче и тенденцията на оттегляне на продукти, в които съответната активна субстанция се произвежда само от един производител. Мисля, че тази година наблюдаваме около 5-6 такива оттегляния“, коментира Деян Денев.

Според него основната причина за изчезването на лекарствени продукти от пазара е прилагането на правилото „най-ниска цена“ на ниво производител. 

За да се продава един медикамент у нас, производителят не може да регистрира цена, която е по-висока от най-ниската цена в определен брой държави. В някои случаи обаче най-ниската цена е въпрос на изключение – временно предоставена отстъпка в дадена страна за определен период от време. Лекарствата у нас обаче остават скъпи заради високото ДДС. Според експерта, връщането на изтеглените лекарства може да стане чрез законодателни промени.

„Мисля, че може да се тръгне от преразглеждане на правилото „Най-ниска цена“, на първо място - да се използва не най-ниската цена и да се търси изключение, а да се използва правило, например, средната от трите най-ниски цени. Разбира се, без да се допуска това да доведе до увеличаване на цените на лекарствата, т.е., ако се прилага такова правило, то да се прилага от тук насетне, без да води до увеличаване на цените“, уточни Деян Денев.

Той допълни, че според статистическите данни няма големи групи пациенти, чието лечение да е застрашено заради изтеглянето на медикаменти от пазара. 


" }-->

Коментари