Публикация

Правителството одобри промени във Фонда за лечение на деца

За първи път се регламентира статутът на резервни членове на съвета


Министерският одобри промени в работата на Център „Фонд за лечение на деца“.

Целта е да се гарантира достъпът на българските деца до навременна диагностика и лечение в страната и чужбина, както и ефективното и законосъобразно разходване на публичните средства за здраве в полза на децата, твърдят от правителствената пресслужба.

С измененията се прецизира обхватът на дейностите за организационно и финансово подпомагане, като се запазват всички, които до този момент са били допустими за финансиране на фонда. Транспортните разходи и разходите за престой за всяко дете и за един негов придружител по време на лечението в чужбина ще се заплащат съгласно изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина. Създава се възможност за заплащане на преводачески услуги, когато е необходимо.

Промените дават възможност и за заплащане на лекарства от списъка по чл.266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (разрешени, но не са налични на пазара), както и за финансиране на до три контролни прегледа след осъществено лечение или трансплантация. Едновременно с това се въвежда ограничение за финансиране на методи, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечение или с въведените от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението.

От правителството посочват, че за първи път се регламентира статутът на резервни членове на съвета, които да заместват редовните, в случай на невъзможност за участие в заседание. Целта е да се осигурят условия за редовно провеждане на заседанията на съвета и да не се допуска забавяне на сроковете. Числеността на администрацията се запазва, но се въвежда изискване директорът на фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.

Външната експертиза ще се извършва освен от определени медицински специалисти и от лечебни заведения, разполагащи с консултативни органи, в които могат да бъдат осъществени комплексни консултации на децата – онкологични и хематологични комисии, комисии по редки болести, ЛКК и др.

Целта на промените е осигуряване на своевременно и качествено лечение на децата в страната и чужбина, както и постепенно разширяване обхвата на финансираните дейности и намаляване на разходите на семействата, свързани с лечението на децата им, допълва пресслужбата на МС.

 

Коментари