Публикация

Правителството одобри промени във Фонда за лечение на деца

Правителството одобри промени във Фонда за лечение на деца

За първи път се регламентира статутът на резервни членове на съвета


Министерският одобри промени в работата на Център „Фонд за лечение на деца“.

Целта е да се гарантира достъпът на българските деца до навременна диагностика и лечение в страната и чужбина, както и ефективното и законосъобразно разходване на публичните средства за здраве в полза на децата, твърдят от правителствената пресслужба.

С измененията се прецизира обхватът на дейностите за организационно и финансово подпомагане, като се запазват всички, които до този момент са били допустими за финансиране на фонда. Транспортните разходи и разходите за престой за всяко дете и за един негов придружител по време на лечението в чужбина ще се заплащат съгласно изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина. Създава се възможност за заплащане на преводачески услуги, когато е необходимо.

Промените дават възможност и за заплащане на лекарства от списъка по чл.266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (разрешени, но не са налични на пазара), както и за финансиране на до три контролни прегледа след осъществено лечение или трансплантация. Едновременно с това се въвежда ограничение за финансиране на методи, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечение или с въведените от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението.

От правителството посочват, че за първи път се регламентира статутът на резервни членове на съвета, които да заместват редовните, в случай на невъзможност за участие в заседание. Целта е да се осигурят условия за редовно провеждане на заседанията на съвета и да не се допуска забавяне на сроковете. Числеността на администрацията се запазва, но се въвежда изискване директорът на фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност.

Външната експертиза ще се извършва освен от определени медицински специалисти и от лечебни заведения, разполагащи с консултативни органи, в които могат да бъдат осъществени комплексни консултации на децата – онкологични и хематологични комисии, комисии по редки болести, ЛКК и др.

Целта на промените е осигуряване на своевременно и качествено лечение на децата в страната и чужбина, както и постепенно разширяване обхвата на финансираните дейности и намаляване на разходите на семействата, свързани с лечението на децата им, допълва пресслужбата на МС.

 

Коментари