Публикация

Изменени са три наредби във връзка с промени в Закона за медицинските изделия

Целта е да отговорят нормативно на последните промени в този закон


Правителството одобри изменения в три наредби с цел да се постигне нормативно съответствие на подзаконовите норми със Закона за медицинските изделия, съобщи правителствената пресслужба.

С последните промени в закона се извърши прехвърляне на дейността по оценяване, определяне, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи за медицинските изделия от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

В съответствие с това думите „председателя на ДАМТН” се заменят с „изпълнителния директор на ИАЛ” в следните документи - Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на инвитро диагностичните медицински изделия, Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия и Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия. 

С постановлението на Министерския съвет се извършва актуализация на препратките в трите наредби към изменени нормативни актове, които имат отношение към дейностите с медицински изделия.

Коментари