Повишен интерес на лекари към МБАЛ "Асеновград"
24.08.16
МБАЛ Асеновград
МБАЛ Асеновград
Лечебно заведение
Повишен интерес на лекари към МБАЛ "Асеновград"

Повишен интерес на лекари към МБАЛ "Асеновград"

Със задоволство отчитаме не отлив, а напротив – повишен интерес на лекари специалисти и новозавършили лекари към “МБАЛ-Асеновград” ЕООД.

През юли 2016г. тук започна работа млад лекар с призната специалност по “ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ”. Колегата смени досегашния дългогодишен патологоанатом, към който изказваме искрена благодарност за годините, отдадени на лечебното ни заведение.

От 22.08.2016г. в “МБАЛ-Асеновград” ЕООД на постоянен трудов договор започва работа трети лекар с призната специалност по        “ГСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”Лечебното заведение обмисля варианти за безплатни профилактични консултативни прегледи за пациенти, използвайки наличната високо-технологична апаратура. 


През м.септември 2016г. в “МБАЛ-Асеновград” ЕООД започва работа втори лекар с призната специалност по “НЕФРОЛОГИЯ”.

Десет са лекарите, провеждащи своята специализация в отделенията на “МБАЛ-Асеновград” ЕООД.

Убедени сме, че това ще повиши нивото на оказвана медицинска помощ на територията на Община Асеновград.

Мнения