Публикация

Повишен интерес на лекари към МБАЛ "Асеновград"

Със задоволство отчитаме не отлив, а напротив – повишен интерес на лекари специалисти и новозавършили лекари към “МБАЛ-Асеновград” ЕООД.


През юли 2016г. тук започна работа млад лекар с призната специалност по “ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ”. Колегата смени досегашния дългогодишен патологоанатом, към който изказваме искрена благодарност за годините, отдадени на лечебното ни заведение.

От 22.08.2016г. в “МБАЛ-Асеновград” ЕООД на постоянен трудов договор започва работа трети лекар с призната специалност по        “ГСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”Лечебното заведение обмисля варианти за безплатни профилактични консултативни прегледи за пациенти, използвайки наличната високо-технологична апаратура. 


През м.септември 2016г. в “МБАЛ-Асеновград” ЕООД започва работа втори лекар с призната специалност по “НЕФРОЛОГИЯ”.

Десет са лекарите, провеждащи своята специализация в отделенията на “МБАЛ-Асеновград” ЕООД.

Убедени сме, че това ще повиши нивото на оказвана медицинска помощ на територията на Община Асеновград.

Коментари