Публикация

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ И ХЪРКАНЕ (ПРОГРАМА)

Събитието ще се проведе на 26 и 27 август в хотел Черно море


Уважаеми колеги, скъпи приятели,
За нас е голямо удоволствие да Ви информираме, че Вторият национален симпозиум по обструктивна сънна
апнея и хъркане с международно участие ще се проведе в гр. Варна на 26–27.VIII.2016 г. Симпозиумът се
организира съвместно от Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане и Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Основната тема на този научен форум е „Придружаваща заболяемост при обструктивна сънна апнея“.
Научната програма включва научни заседания с лекции от поканени учени, устни съобщения, фирмени
презентации и дискусия на кръглата маса.
Всички колеги, които възнамеряват да участват, трябва да се регистрират не по-късно от 31.VII.2016 г.
Крайният срок за изпращане на резюметата е 31.VII.2016 г. Резюметата ще бъдат публикувани в приложение
към международно списание.
Преди симпозиума, на 25.VIII.2016 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна ще се проведе курс за обучение върху
приложението на съвременното хирургическо лечение на обструктивната сънна апнея с коблация.
Повече от 120 оториноларинголози, дентални лекари, анестезиолози, невролози, пулмолози, физиолози и
здравни мениджъри от България, както и осем именити учени от Германия, Турция, Норвегия, Белгия, Израел
и Египет допринесоха с активното си участие за успеха на Първия национален симпозиум по обструктивна
сънна апнея и хъркане с международно участие, който се проведе в гр. Варна на 16–18.X.2014 г.
С нетърпение очакваме да Ви приветстваме с „Добре дошли“ в прекрасния град Варна през август 2016 г.!
За по-подробна информация относно предстоящия Втори национален симпозиум по обструктивна сънна
апнея и хъркане с международно участие, моля, обърнете се към:
    Доц. д-р Марио Милков, д.м.
    Президент на Симпозиума
    Председател на Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане

Под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна


Коментари