Публикация

Всички болници ще оказват спешна помощ


Всички лечебни заведения за болнична помощ са длъжни да осъществяват медицинска помощ при спешно състояние на всяко лице, което се нуждае.

Това гласи заповедта на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев до директорите на регионалните центрове по здравеопазване, центровете за спешна медицинска помощ и болнични лечебни заведения в страната във връзка със зачестили сигнали за откази на здравни заведения да приемат болни в спешно състояние.

Болниците трябва да извършват възможния обем медицински дейности при спешни състояния, независимо дали пациентът е потърсил лечебното заведение сам, или с помощта на екип от ЦСМП, и без оглед на здравноосигурителния статус, гражданството и адреса на болния.

Здравното заведение, в което е постъпил пациентът, е длъжно незабавно да извърши или организира преглед, изследване и диагностициране, независимо от наличието или не на договор по съответната клинична пътека между болницата и НЗОК.

При предлагане от екипа на Спешната помощ на хоспитализиране на болния, на дежурния лекар в болницата се предават необходимите попълнени документи за пациента в съответствие с чл. 15 от наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ.

При невъзможност за осъществяване на нужния обем дейности от болницата, ако състоянието на пациента позволява, болницата му осигурява своевременно настаняване в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това, като задължително се прилага епикриза.

Не се допуска транспортиране на пациент, ако това води до неоправдано висок риск за здравето и живота му, съобщава още Министерството на здравеопазването.

В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар е длъжен да отрази становището си в амбулаторния журнал, а относно пациенти, обслужени от екип на ЦСМП – и във „Фиш за медицинско обслужване на пациент от спешен екип”.

Коментари