Публикация

МЗ: Може да има промени в Наредбата за реда за установяване на смърт

Преди дни семейните лекари изразиха недоволство, че спешните медици не издават съобщение за смърт


В Наредба 14 на Министерството на здравеопазването за медицинските критерии и реда за установяване на смърт може да има промени. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков до Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

Припомням, преди дни от сдружението алармираха, че работещите в Центровете за спешна медицинска помощ (лекари, фелдшери) масово отказват да издават съобщение за смърт при установяване на починал пациент, с аргумента, че това е ангажимент единствено на общопрактикуващите лекари.

Същевременно в Наредба 14 ясно е разписано, че „установяването на смърт, настъпила извън лечебно заведение, се извършва от лекар, а при липса на лекар – от фелдшер“.

„С оглед преодоляване на възникналите проблеми Ви уведомявам, че Министерството на здравеопазването ще предприеме действия за непротиворечиво  уреждане на въпроса, включително при необходимост и изменения и допълнения на действащата към настоящия момент нормативна уредба, отнасяща се до обществените отношения в тази област“, отбелязва д-р Шарков.

В писмото до сдружението той посочва още, че проблемът е обсъждан с представители на Главна  дирекция „Национална полиция” във връзка с трудности, свързани с отказ от издаване на съобщение за смърт на лица, в случаите, когато смъртта е настъпила при неизвестни обстоятелства.

Пълния текст на писмото на д-р Ваньо Шарков до сдужението на общопрактикуващите лекари може да видите в прикачения файл.


" }-->

Прикачени файлове

Писмо до НСОПЛБ

Коментари