Публикация

DRIVE ще промотира спорта като инструмент за превенция

АРБС започна проект по програма Еразмус+ за насърчаване на спорта с цел подобряване на здравето и насърчаване на социалното приобщаване.


Социални работници, младежки лидери и работници и спортни треньори от България, Босна и Херцеговина, Хърватска, Унгария, Италия, Литва, Полша, Испания - общо 34 участници стартираха проекта DRIVE - международна инициатива за промотиране на спорта като инструмент за превенция и обучение стартира в София.


Проектът включва международен обучителен курс “DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates”. Значението на спорта за здравето и насърчаване на социалното приобщаване чрез спорт ще бъде основна тема на проекта и курса. Обучението се провежда в София, в рамките на 7 работни дни.


Участниците ще посетят Национална спортна академия "Васил Левски", за да се запознаят с добрите практики, които Академията прилага в сферата на създаване на ценности чрез спорт.


По време на обучението ще бъдат проведени и лекции от Министерство на младежта и спорта и млади предприемачи от България. , разбиране на различните култури, правата на човека и на конкурентоспособността на местните общества.


Чрез този проект, организаторите от "Асоциация за развитие на българския спорт" ще дадат възможност на младежки работници и спортни треньори да усвоят иновативни методи за борба с проблемите на агресията и дивиантните поведения сред подрастващите и младежите на местно ниво.


Ще бъде представена и методологията "Обучение чрез спорт", като практическите сесии по време на обучителния курс ще дадат възможност на участниците да я използват в ежедневната си работа след приключване на проектните дейности. 

Проект “DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Мобилност на младежки работници”.


Тренер на обучението в София е Кирилка Ангелова, която има опит и работи и с децата и тийнейджърите с диабет. Участниците в обучението на проекта на АРБС - младежки работници, спортни треньори, социални работници и младежки лидери, ще си тръгнат от България след като обменят опит, знания и практики в областта на използването на спорта като образователен инструмент и метод за превенция.


Коментари